Αιτήματα των δήμων Μινώα Πεδιάδος και Αρχανών – Αστερουσίων για να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης

Έτσι μετά το Δήμο Βιάννου, σειρά παίρνει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων που καταθέτει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς οι πιέσεις που δέχεται είναι αφόρητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εκρηκτικά. Η κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για έκτακτες χρηματοδοτήσεις προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες που υπάρχουν και παράλληλα διευκολύνει τη διαδικασία για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων χωρίς το βάρος των αδειοδοτήσεων που απαιτεί η έκδοση της τυπικής άδειας.

Συγκεκριμένα όπως εξηγεί στο patris.gr ο Δήμαρχος Μ.Κοκοσάλης η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό του Δήμου είναι απίστευτα πιεσμένη επειδή υπάρχουν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης και την ίδια στιγμή έχει πέσει η στάθμη του νερού στις υφιστάμενες γεωτρήσεις.

Το πρόβλημα είναι ότι επειδή πέφτει κατακόρυφα η στάθμη του νερού, καίγεται η ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των γεωτρήσεων και το γεγονός αυτό δημιουργεί  τεράστια προβληματα. Μεγάλες πιέσεις  λόγω έλλειψης νερού, δέχεται ο Πύργος ο Χάρακας το Μελιδοχώρι, ενώ συνεχώς ο Δήμος δέχεται νέα αιτήματα για συνδέσεις  άρδευσης από καλλιεργητές της περιοχής.

Όπως είναι γνωστό ήδη ο Δήμος Βιάννου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας με απόφαση την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, «από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και για έναν μήνα, ήτοι έως και 5 Αυγούστου 2024. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης είχε ενημερώσει το προηγούμενο διάστημα, τόσο το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, όσο και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, εκτιμώντας την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Δήμο με τη μείωση των πηγαίων νερών και τη μεγάλη πτώση του υδροφόρου ορίζοντα στις γεωτρήσεις.

Ο κ. Μπαριτάκης, καλεί τους δημότες για μια ακόμη φορά να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί ήδη από τη Δημοτική Αρχή, σε μια προσπάθεια διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Δήμου και αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος της λειψυδρίας.

Τι διεκδικεί μια περιοχή που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας;

Προνόμια και Μέτρα για Περιοχές της Ελλάδας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας

Όταν μια περιοχή στην Ελλάδα κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, εφαρμόζονται διάφορα προνόμια και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Αυτά περιλαμβάνουν:

  1. Άμεση Χρηματοδότηση και Πόροι: Παρέχονται χρηματοδοτήσεις και πόροι για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, όπως μεταφορά νερού και κατασκευή προσωρινών δεξαμενών.
  2. Μέτρα για την Εξοικονόμηση Νερού: Εφαρμόζονται περιορισμοί στη χρήση νερού, όπως απαγορεύσεις στο πότισμα κήπων και το πλύσιμο αυτοκινήτων.
  3. Υποστήριξη Αγροτών: Παρέχεται οικονομική ενίσχυση και συμβουλές στους αγρότες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη γεωργία.
  4. Προμήθεια Νερού: Διασφαλίζεται η παροχή πόσιμου νερού στους κατοίκους μέσω δεξαμενών και βυτιοφόρων.
  5. Επιτάχυνση Γραφειοκρατικών Διαδικασιών: Γρήγορη έγκριση για έργα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, όπως γεωτρήσεις και εγκατάσταση συστημάτων αφαλάτωσης.
  6. Ενημέρωση και Εκπαίδευση: Διοργανώνονται εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για τρόπους εξοικονόμησης νερού.
  7. Κινητοποίηση Δημόσιων Υπηρεσιών: Συντονισμός δημοσίων υπηρεσιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης.
  8. Στήριξη Ευάλωτων Ομάδων: Λαμβάνονται ειδικά μέτρα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο από τη λειψυδρία.

Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της λειψυδρίας και την αποκατάσταση της κανονικότητας το συντομότερο δυνατό.