Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί είμαστε

H ιστοσελίδα patris.gr αποτελεί από το 2003 την ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής Πρωινής Εφημερίδας Πατρίς που εκδίδεται από την XK PUBLICATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  και κυκλοφορεί στο Ηράκλειο Κρήτης συνεχόμενα από το 1946.

Σχόλια

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες του ιστότοπου μας όπως τα στοιχεία και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη εκτός αυτά που συλλέγονται από την υπηρεσία Google Analytics . Επίσης χρησιμοποιούμε μόνο τα απαραίτητα cookies για την λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Πολυμέσα

Όλα τα πολυμέσα μεταφορτώνονται αποκλειστικά από το προσωπικό της εταιρίας μας και όχι από χρήστες ή επισκέπτες έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος  να αποκαλυφθούν προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Η χρήση του περιεχομένου από τους επισκέπτες  του ιστοτόπου πρέπει να γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

Cookies

Για τους συντάκτες και τεχνικούς που έχουν έναν λογαριασμό συνδεσης στον ιστότοπο δημιουργείτε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα. Οι επισκέπτες δεν έχουν την δυνατότητα σύνδεσης οπότε σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα αποδοχής, τροποποίησης η απόριψης των απαραίτητων coockies με βάση τους GDPR και CCPA.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται σπάνια να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Δεν μοιραζόμαστε δεδομένα επισκεπτών με κανένα. Όσον αφορά τους χρήστες – συντάκτες και τεχνικούς μας. Αν έχετε ζητήσει επαναπροσδιορισμό συνθηματικού, η διεύθυνση IP θα περιλαμβάνεται στο email επαναπροσδιορισμού.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Δεν υποστηρίζουμε την δυνατότητα σχολίων είτε σύνδεσης από τους επισκέπτες του ιστότοπου μας  οπότε δεν αποθηκεύουμε καθόλου σχετικά προσωπικά δεδομένα που σε αυτές τις περιπτώσεις καταχωρούνται στο προφίλ τους.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Όπως  ρητά αναφέρετε παραπάνω δεν διατηρούμε καθόλου προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών μας. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Δεν συλλέγονται δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας (εκτός από τα coockies που περιγράφονται παραπάνω) και δεν αποστέλλονται από εμάς σε τρίτους.