Δημιουργία νέου Kέντρου Aριστείας για την προώθηση καινοτόμων λύσεων ανίχνευσης μεταδοτικών ασθενειών

Μια νέα διάκριση απέσπασε το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (IMBB-ITE) και η υποδιευθύντρια του Ινστιτούτου και καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης- University of Crete, κα Ηλέκτρα Γκιζελή.

Το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, πρωτοπόρο στην έρευνα της βιολογίας, των λοιμωδών νοσημάτων και βιοϊατρικών τεχνολογιών, θα συντονίσει τη δημιουργία νέου Kέντρου Aριστείας (DxHub) για την προώθηση καινοτόμων λύσεων ανίχνευσης μεταδοτικών ασθενειών.

Η ανταγωνιστική χρηματοδότηση από την ΕΕ συνολικού ύψους 4.7 εκατ.€ εξασφαλίστηκε σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Περιφέρεια, τον ΕΟΠΥ-Κρήτης και τον ιδιωτικό τομέα και σε συνεργασία με αντίστοιχους εταίρους στην περιοχή Oeiras στην Πορτογαλία.

Το πρόγραμμα συντονίζει η καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και υποδιευθύντρια του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ,κΚαθ. Ηλέκτρα Γκιζελή. Οι αναδυόμενες και επαναεμφανιζόμενες ασθένειες των ζώων αυξάνουν τις προκλήσεις για την υγεία των ζώων και ανθρώπου σε παγκόσμια κλίμακα λόγω ιογενών ζωονόσων και των νόσων που μεταδίδονται με διαβιβαστές.

Η νότια Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην εμφάνιση και μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων που εξαρτώνται από την κλιματική αλλαγή και αποτελεί πόρτα εισόδου προς τη βόρεια Ευρώπη. Σήμερα η αποτελεσματική και έγκαιρη παρακολούθηση των φορέων που μεταδίδουν τις νόσους αλλά και η διάγνωση των νόσων σε ανθρώπους και ζώα αποτελεί παγκόσμια πρόκληση.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ώριμων επιστημονικά και τεχνολογικά λύσεων από το εργαστήριο στην κοινωνία, για την επιτόπου και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της εμφάνισης ασθενειών που δυνητικά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πανδημία ή και ενδημική νόσο.

Απώτερος σκοπός η δημιουργία καινούργιων ανταγωνιστικών προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα και θέσεων εργασίας για υψηλά ειδικευμένο προσωπικό, η εκπαίδευση και υποστήριξη νέων ερευνητών σε θέματα υγείας και καινοτομίας και η δημιουργία διαλόγου με την τοπική κοινωνία για τη σημασία της έγκαιρης και αποτελεσματικής διάγνωσης ασθενειών για τους πολίτες και την οικονομία.

Η συνεργασία μεταξύ Κρήτης και Oeiras θα βοηθήσει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των δύο περιφερειών βάσει συντονισμένου σχεδίου προώθησης καινοτόμων προϊόντων υψηλής αξίας και δημιουργίας νεοφυών εταιρειών.

Η δρ. Ηλέκτρα Γκιζελή

Ποια είναι

Η δρ Ηλέκτρα Γκιζελή είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας του Παν. Κρήτης, συνεργαζόμενη ερευνήτρια και υποδιευθύντρια στο ΙΜΒΒ–ΙΤΕ. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας από το ΕΚΠΑ, MSc από το University College London και PhD από το Univ. of Cambridge, UK. Έχει δουλέψει ως post-doc στο EPFL, Switzerland και Sandia National Labs, USA. Ως κάτοχος της ανταγωνιστικής υποτροφίας BBSRC Fellowship διετέλεσε Group Leader του “Acoustic Biosensors Group” στο Inst. of Biotechnology, Univ. of Cambridge για 6 έτη.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται του χώρου των βιοαισθητήρων, της βιοφυσικής, μοριακής διάγνωσης και νανοβιοτεχνολογίας. H δουλειά του εργαστηρίου της έχει δημοσιευτεί σε περισσότερα από 90 επιστημονικά περιοδικά του χώρου, κατόπιν κρίσης.

Η ανάπτυξη καινοτομίας και μεταφοράς ευρημάτων στο πεδίο είναι ένας πρωταρχικός στόχος της δουλειάς της. Η δημιουργία, στο εργαστήριό της, πρωτοπόρων φορητών μοριακών διαγνωστικών εργαλείων απέσπασε πολλαπλά βραβεία καινοτομίας (Nokia, Finland, Innovate Greece, κλπ.).

Είναι ιδρυτικό μέλος δυο εταιρειών τεχνοβλαστών του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ. Η ερευνητική της δραστηριότητα έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς (EC), διεθνείς (HFSP) και εθνικούς οργανισμούς (BBSRC, DAAD, ΓΓΕΤ) καθώς και εταιρείες.

Η ίδια έχει συντονίσει >20 ανταγωνιστικά διεπιστημονικά προγράμματα με συνολική χρηματοδότηση >20 εκατ.€. Στο εργαστήριό της έχουν εκπαιδευτεί 25 μετα-διδάκτορες, 15 διδακτορικοί φοιτητές και >50 MSc και προπτυχιακοί φοιτητές.

Έχει διατελέσει Adjunct Professor στο Marquette Univ., USA, και μέλος του Scientific Advisory Board και κριτής σε διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες (EDCP3, Welcome-Trust, HFSP, Unilever κλπ).

Από το 2016 είναι εκλεγμένη Fellow of the Royal Society of Chemistry.