Γεώργιος Νικ. Σχορετσανίτης

Διευθυντής Χειρουργικής & Συγγραφέας