Δεσμεύονται επιπλέον χρήματα για τα βιολογικά

157

Να προχωρήσει σε υπερδέσμευση χρηματοδότησης, όπως είχε προαναγγείλει, για τη Βιολογική Γεωργία αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Συγκεκριμένα, πέραν του προϋπολογισμού των 120 εκατομμυρίων ευρώ, το Υπουργείο εξασφάλισε και πρόκειται να δεσμεύσει άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν στις περιφέρειες όπου διαπιστώνεται το μικρότερο ποσοστό κάλυψης των αιτούντων από τον αρχικό προϋπολογισμό.

Η υπερδέσμευση προέκυψε από το τεράστιο ενδιαφέρον που υπήρξε για το μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» και την υποβολή συνολικά 37.826 αιτήσεων με αιτούμενο ποσό τα 655 εκατομμύρια ευρώ.  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, στους πίνακες των αποτελεσμάτων, το ποσό που δεσμεύεται ανά δικαιούχο είναι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που δυνητικά μπορεί να λάβει. Οι πληρωμές, όμως, ανά δικαιούχο πραγματοποιούνται με βάση τις καλλιέργειες που δηλώνονται ετησίως στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και όχι το μέγιστο δεσμευμένο ποσό της σύμβασης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει