Το βραβείο της καλύτερης δημόσιας πιστοποιημένης παραλίας CostaNostrum– SustainableBeach, για το έτος 2018 κατέκτησε η παραλία «Ποταμός» στα Μάλια!

Το βραβείο της καλύτερης δημόσιας πιστοποιημένης παραλίας CostaNostrum– SustainableBeach, για το έτος 2018 κατέκτησε η παραλία «Ποταμός» στα Μάλια!

Η αξιολόγηση της παραλίας έγινε από τους ίδιους τους λουόμενους κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου 2018, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που υπάρχει σε κάθε πιστοποιημένη παραλία CostaNostrum– SustainableBeachκαι αποτελούν τους κριτές του βαθμού αειφορίας της εκάστοτε παραλίας.

Η παραλία «Ποταμός» αξιολογήθηκε από τους λουόμενους με συνολική βαθμολογία 7,879 βαθμούς με άριστα το 10, ανάμεσα από εννέα συνολικά δημόσιες πιστοποιημένες παραλίες – CostaNostrumSustainableBeaches. Το συγκεκριμένο βραβείο έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός και δίνεται κάθε χρόνο στην καλύτερη δημόσια πιστοποιημένη παραλία CostaNostrum– SustainableBeach.

Το βραβείο της καλύτερης δημόσιας πιστοποιημένης παραλίας CostaNostrum– SustainableBeach, για το έτος 2018 κατέκτησε η παραλία «Ποταμός» στα Μάλια!
Από την τελετή βράβευσης

Είναι η πρώτη φορά που το βραβείο απονέμεται στο Δήμο Χερσονήσου. Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν όλες οι πιστοποιημένες παραλίες που έχουν πιστοποιηθεί ως αειφόρες παραλίες σύμφωνα με το τριπλά βραβευμένο καινοτόμο πρωτόκολλο CostaNostrum– SustainableBeaches. Αντίστοιχη διαδικασία – αξιολόγηση της καλύτερης πιστοποιημένης αειφόρας παραλίας, σύμφωνα με τις απαντήσεις των λουόμενων στα σχετικά ερωτηματολόγια, προβλέπεται και για την καλοκαιρινή περίοδο 2019.

Η τελετή βράβευσης του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο στις Γούρνες, παρουσία του δήμαρχου κ. Γιάννη Μαστοράκη, των αντιδημάρχων κ.κ. Εμμανουήλ Πλευράκη, Νικολάου Αργυράκη, Ευθύμιου Μουντράκη και Μανώλη Κουλούρα και του ιδρυτή και γενικού διευθυντή της CostaNostrumκ. Βασίλη Ζησιμόπουλου.

Τόσο ο δήμαρχος, όσο και οι αντιδήμαρχοι και ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής της CostaNostrumκ. Βασίλης Ζησιμόπουλος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνέχεια της συνεργασίας και την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο – καλοκαίρι 2019 και την επιθυμία τους για επέκταση της συγκεκριμένης πιστοποίησης και σε άλλες παραλίες του δήμου Χερσονήσου.

Συγχρόνως, εξέφρασαν τη θέλησή τους για ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολόγησης όλων των πιστοποιημένων παραλιών, αλλά και την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των λουομένων, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την συνεργασία και συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών – ΔΑΜΑΛ,  Δήμου Χερσονήσου και της CostaNostrum.