ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Σκοπό να αξιοποιήσει τα δεδομένα του τουρισμού, έτσι όπως προκύπτουν μέσα από τις τουριστικές μονάδες του Δήμου, έχει ο Δήμος Χερσονήσου.
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Χερσονήσου αρχίζει μια νέα συνεργασία με την εταιρεία γαλλικών συμφερόντων MKG για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα ξενοδοχεία και καταλύματα της περιοχής.

Στόχος της συνεργασίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, είναι να δημιουργηθεί μια νέα «βάση επίκαιρων και έγκυρων δεδομένων που είναι απαραίτητα και χρήσιμα για τον σχεδιασμό, την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζει ο ισχυρός αλλά και ευαίσθητος τουριστικός τομέας καθώς και τη στρατηγική ανάπτυξης».

Η συγκεκριμένη συνεργασία έρχεται σε συνέχεια και συμπληρώνει το δίκτυο άντλησης στατιστικών στοιχείων, της υπάρχουσας 3ετούς σύμβασης που έχει ο Δήμος Χερσονήσου με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διερεύνησης και παρακολούθησης του τουρισμού, που αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός επιστημονικού εργαλείου, διαρκούς ανάλυσης του ρόλου που διαδραματίζει η τουριστική ζήτηση, στην παραγωγική δομή και οικονομία του δήμου.

Ενδεικτικά θα μετρηθούν δείκτες όπως:
– Ανάλυση οικονομικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις τουριστικές δραστηριότητες.
– Τουριστικές δαπάνες ανά κατηγορία κατανάλωσης.
– Τουριστικές ροές (αφίξεις-διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά χώρα προέλευσης.
– Έρευνα κατανάλωσης προϊόντων στα ξενοδοχεία (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής περίπτωσης μελέτης για τα προϊόντα πρωινού καθώς και της ενέργειας και του ύδατος).
– Έρευνα κατανάλωσης προϊόντων στο λιανικό εμπόριο.
– Έρευνα στις υπηρεσίες εστίασης.