Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη SKY express

Αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της SKY express, το οποίο θα υλοποιήσει το αναπτυξιακό στρατηγικό πρόγραμμα της εταιρείας και θα επιταχύνει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της.

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας εκφράζει ταυτόχρονα τις ευχαριστίες της προς τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ για την συμβολή τους στην επίτευξη σημαντικών στόχων

Πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας παραμένει ο Θεόδωρος Κροκιδάς και καθήκοντα CEO θα εκτελεί ο Κωνσταντίνος Τσιγκουράκος.

 Αναλυτικά το νέο ΔΣ της SKY express:

ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ως Πρόεδρος.
ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως Διευθύνων Σύμβουλος.
ΛΙΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως Αντιπρόεδρος.
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής που λήγει στις 05.06.2029.