Δημόσιο – Μαντωνανάκης: Συμψηφίζονται χρέη και αποζημιώσεις ΕΤΑΔ με φόντο το Lagonisi Resort

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews, η λύση που προωθείται από την κυβέρνηση αφορά στην αποπληρωμή της οφειλής του Παντελή Μαντωνανάκη προς τις τράπεζες, την οποία θα αναλάβει το δημόσιο, εν είδει συμψηφισμού των αποζημιώσεων της ΕΤΑΔ προς τον Κρητικό επιχειρηματία.

Σε ό,τι αφορά την καταγγελία του κοινοπρακτικού δανείου της Αττικός Ήλιος, που εκδόθηκε το 2007, θυμίζουμε πως έγινε από τη Eurobank (ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων), το Μάρτιο του 2019.

Η τράπεζα επέταξε την Ήλιος Α.Ε. (εταιρεία του ομίλου Μαντωνανάκη που ελέγχει τα Elounda Beach και Elounda Bay Resort στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου) να καταβάλει το ποσό των 365 εκατομμυρίων εντόκως από την επίδοση της διαταγής πληρωμής.

Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι αν το ληξιπρόθεσμο χρέος κουρευτεί, καθώς και με το υπό ποιους όρους θα πραγματοποιηθεί η συμφωνία, ώστε να μη θεωρηθεί κρατική επιχορήγηση που νοθεύει τον ανταγωνισμό και «σκοντάψει» στη DGComp.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η ΕΤΑΔ έχει προβεί στην αναγνώριση εξόδων πρόβλεψης ύψους 257,3 εκατ. για την επίδικη υπόθεση, ενώ οι συνολικές αποζημιώσεις προς την Αττικός Ήλιος υπερβαίνουν τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η διάρκεια σύμβασης μίσθωσης του Grand Resort Lagonissi – η διαχείριση του οποίου θα παραμείνει στον όμιλο – θα επεκταθεί στα 99 χρόνια, από 77 που ήταν το 1999 όταν υπεγράφη.

Επίσης, αναμένεται η τροποποίηση της σύμβασης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα οικοδόμησης παραθεριστικών κατοικιών και βιλών, που θα αυξήσουν τα έσοδα για το δημόσιο και για την Αττικός Ήλιος.

Η δημιουργία παραθεριστικών κατοικιών στο ακίνητο και τα διαφυγόντα κέρδη από την επένδυση που δεν υλοποιήθηκε – με υπαιτιότητα του δημοσίου, κατά την πλευρά Μαντωνανάκη – αποτελούσε, εξάλλου, αγκάθι στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, σε παρακείμενη του ξενοδοχείου έκταση 85 στρεμμάτων, η εταιρεία του ομίλου Μαντωνανάκη σχεδίαζε την ανάπτυξη κατοικιών και άλλων εγκαταστάσεων, ωστόσο αυτή δεν παραδόθηκε στον ξενοδόχο.

Σημειωτέον ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί από την Τρίτη η διαβούλευση του νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, όπου μεταξύ άλλων εισάγονται τροποποιήσεις σχετικές με το θεσμικό πλαίσιο για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (με κατοικίες προς ενοικίαση και τουριστικές μονάδες), γνωστά ως condo hotels.

Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου, «Δωμάτια και διαμερίσματα προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση, τα οποία αναπτύσσονται σε αυτοτελείς κάθετες διηρημένες ιδιοκτησίες, μπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωματώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας […]. Τα δωμάτια και διαμερίσματα εντάσσονται σταδιακά στη δυναμικότητα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας με βάση τις οικείες προδιαγραφές και τις οικοδομικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις».

Το χρονικό της διαμάχης

Η Αττικός Ήλιος σύναψε µε τον ΕΟΤ σύµβαση µίσθωσης έκτασης 326 στρεµµάτων στο Λαγονήσι, διάρκειας 77 ετών, το 1999. Το 2018 ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Αττικός Ήλιος και του δημοσίου, οι οποίες όμως κατέληξαν σε προσφυγές του ξενοδόχου κατά της ΕΤΑΔ.

Συγκεκριμένα, ο Π. Μαντωνανάκης ζητούσε αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη των ετών 2010-2020 από τη µη παράδοση της ακώλυτης χρήσης της παρακείµενης έκτασης.

Το 2019, οπότε και ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των προσφυγών, το δικαστήριο επιδίκασε συνολικά 567 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις που θα έπρεπε να καταβάλει το δημόσιο στον Μαντωνανάκη.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η πλευρά Μαντωνανάκη, το συνολικό ποσό κεφαλαίου, τόκων και δικαστικών εξόδων που επιδικάσθηκε ανέρχεται σε ποσό άνω των 712 εκατ. ευρώ, το δε 80% αυτού, το οποίο είναι ενεχυριασμένο υπέρ των τραπεζών, ήτοι 570 εκατ. ευρώ, υπερβαίνει κατά 195 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των ομολογιακών δανείων που απαιτούν προς εξόφληση οι τράπεζες.

Τι αναφέρει το άρθρο 5

Θεσμικό πλαίσιο για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 18 ν. 4276/2016

Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας και εκμίσθωσης αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας («condo hotels»), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «ή του δικαιώματος επιφάνειας, εφόσον το ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας ανεγείρεται σε ακίνητο επί του οποίου έχει συσταθεί δικαίωμα επιφάνειας», β) στο τέλος της παραγράφου προστίθενται τρία εδάφια, και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Η μεταβίβαση της κυριότητας ή του δικαιώματος επιφάνειας, εφόσον το ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας ανεγείρεται σε ακίνητο επί του οποίου έχει συσταθεί δικαίωμα επιφάνειας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται μόνο μετά: α) την έκδοση των οικοδομικών αδειών και των λοιπών προαπαιτούμενών εγκρίσεων για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών του ξενοδοχειακού καταλύματος, β) τη σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών επί του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας και γ) την έγκριση του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 4. Αν τα δωμάτια και διαμερίσματα προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση αναπτύσσονται σε αυτοτελείς κάθετες διηρημένες ιδιοκτησίες, προϋπόθεση για τη σύσταση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί αυτών, αποτελεί και η έκδοση της άδειας δόμησης της συγκεκριμένης κάθετης ιδιοκτησίας. Δωμάτια και διαμερίσματα προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση, τα οποία αναπτύσσονται σε αυτοτελείς κάθετες διηρημένες ιδιοκτησίες, μπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωματώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου τα δωμάτια και διαμερίσματα εντάσσονται σταδιακά στη δυναμικότητα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας με βάση τις οικείες προδιαγραφές και τις οικοδομικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις.».

πηγή: Mononews.gr