Με χαρά και ενθουσιασμό μελετώ και απολαμβάνω το βιβλίο του εκλεκτού φίλου Βασίλη Ελ. Αγιοργιωτάκη με τον τίτλο “Υπηρεσιακές μνήμες”,  Ηράκλειο 2021, το οποίο με ευγένεια και καλωσύνη μου πρόσφερε. Είναι ένα έργο ποής, το οποίο ενθουσιάζει για το ωραίο του περιεχόμενο και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Οι “Υπηρεσιακές μνήμες” έχουν σχέση με την υπηρεσιακή διαδρομή του συγγραφέα, ως εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τη φοίτησή του στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, τη μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και σε χώρα του εσωτερικού, καθώς και την εξέλιξή του ως σχολικού συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το βιβλίο αυτό εξεικονίζει μια αυτοβιογραφία ζωής από τα παιδικά χρόνια του συγγραφέα μέχρι τη συνταξιοδότησή του, με αδιάκοπη δύναμη προσφοράς και δημιουργίας.

Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί μια προσωπική αυτοβιογραφία, αλλά μια προσφορά προς την επιστήμη, την οποία υπηρετεί, όωπς διαφαίνεται καθ’ όλην την εκπαιδευτικήν του σταδιοδρομία και ιδιαίτερα με την ιδιότητα του σχολικού συμβούλου, ως νέου θεσμού στην εκπαίδευση. Όλο το περιεχόμενο του βιβλίου αντικατοπτρίζει την άρτια επιστημονική κατάρτιση του συγγραφέα, την ηθικοπνευματική του συγκρότηση, την αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους του, τις εποικοδομητικές κοινωνικές σχέσεις, την αγάπη και τη αφοσίωση προς τους μαητές και τα μικρά παιδιά. Έντονα βιώματα διαλάμπουν από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον, από σχολικές εορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις και εκδρομές. Δεν λησμονεί το παρελθόν, αλλά το βιώνει ως ένα διαρκές παρόν, πάντοτε πλούσιο και συναρπαστικό.

Ο συγγραφέας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδιαγωγικές κατευθύνσεις και συμμετέχει στην επιστημονική έρευνα και στην εξέλιξη των επιστημών της αγωγής. Αυτό διαφαίνεται από τις εγκυκλίους που απηύθυνε στους εκπαιδευτικούς της εκάστοτε σχολικής του περιφέρειας, από τη συμμετοχή του στην οργάνωση σεμιναρίων, καθώς και τις δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά.

Αλλά και ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός ανωτάτου επιπέδου συνεχίζει να προσφέρει στην επιστήμη της παιδείας και να μας ενθουσιάζει με το συγγραφικό του έργο, όπως το βιβλίο “Υπηρεσιακές μνήμες” και άλλες ωραίες εργασίες. Του ευχόμεθα με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό να συνεχίζει με άοκνη προσπάθεια να προσφέρει στον πνευματικό τομέα, στην επιστήμη και στην πρόοδο.

 

*Ο Ηλίας Μετοχιανάκης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης