Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Ενεργειακής κρίσης, που έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, που πλήττει την Εθνική Οικονομία και τα νοικυριά, απαιτούνται συντονισμένες δράσεις όπως:

1. Ενδυνάμωση της προστασίας του καταναλωτή

2. Υλοποίηση κρίσιμων υποδομών και δικτύων

3. Υλοποίηση επενδύσεων πράσινης μετάβασης (ΑΠΕ, ευέλικτες οντότητες).

Η πράσινη μετάβαση αναδείχθηκε, αλλά και εξακολουθεί να αναδύεται ως λύση και επιτακτική ανάγκη, καθώς εστιάζει σε αειφόρες πηγές ενέργειας και ανανεώσιμες τεχνολογίες. Η ανάπτυξη ηλιακής και αιολικής ενέργειας δίνει ήδη και θα συνεχίζει να δίνει τον τόνο στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Άλλωστε, η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα (COP28) στο Ντουμπάι και η δεσμευτική απόφαση 117 κυβερνήσεων που συμμετείχαν σε αυτήν για τον τριπλασιασμό παγκοσμίως της εγκατεστημένης ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και διπλασιασμό της βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας έως το 2030, ανέδειξε περίτρανα τον ρόλο και τη σημασία των ΑΠΕ, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των δικτύων και των ευέλικτων οντοτήτων (απόκριση ζήτησης, αποθήκευση).

Η πράσινη μετάβαση αναδεικνύει το σημαίνοντα ρόλο των διαχειριστών. Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής είναι υπεύθυνοι για την αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (και σύντομα και εναλλακτικών καυσίμων για την πράσινη μετάβαση) στη χώρα μας, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού και κυρίως υπηρετώντας τους καταναλωτές.

Είναι υποχρεωμένοι να βελτιώνουν διαρκώς τις υπηρεσίες που παρέχουν, ενώ είναι αδιαπραγμάτευτη η ποιοτική αντιμετώπιση των αναγκών των καταναλωτών και των επενδυτών. Οι διαχειριστές οφείλουν να ενισχύουν διαρκώς την εμπιστοσύνη των πολιτών και να δημιουργούν ασφάλεια στους επενδυτές. Το πλεονέκτημα τους, ήτοι η μονοπωλιακή τους δραστηριότητα, δεν πρέπει ποτέ να μεταφράζεται σε αποκλειστική επιδίωξη μεγιστοποίησης του οφέλους των μετόχων.

Μέτοχοι υπηρεσιών φυσικών μονοπωλίων είναι οι καταναλωτές και οι Διαχειριστές ως φορείς υλοποίησης του ΕΣΕΚ, είναι αυτονόητο ότι υπηρετούν την εθνική ενεργειακή πολιτική της χώρας. Η Αρχή θα είναι πάντα εκεί να επισημαίνει και να αναδεικνύει τη σημαίνουσα ευθύνη των Διαχειριστών, ιδίως κατά την Ενεργειακή-Πράσινη Μετάβαση.

Συμπερασματικά, το 2024 θα αποτελέσει ένα έτος σημαντικών αποφάσεων και επενδύσεων στη δρομολόγηση της πράσινης μετάβασης, καθώς είναι υποχρέωση όλων των φορέων η Πράσινη Μετάβαση να οδηγήσει σε ένα δίκαιο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και των καταναλωτών.

*Ο Δημ. Κων. Σαρρής είναι π. υφυπουργός, ΓΓΑ, νομάρχης Ηρακλείου