Στα μέσα Απριλίου η Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε. έδωσε τα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών από τροχαία εγκλήματα (τροχαία απ’ εδώ κι’ εμπρός) και τον αριθμό τους ανά 1.000.000 κατοίκους το έτος 2022 στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Με βάση τα στοιχεία αυτά η Ελλάδα βρίσκεται στη 4η θέση υψηλότερη θέση στους νεκρούς από τροχαία ανά 1.000.000 κατοίκους ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τη μεταβολή (μείωση ή αύξηση) των νεκρών από τροχαία στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας το 2022 σε σχέση το 2015. Συγκρίσεις ανάμεσα στις περιφέρειες μπορούν να γίνουν μόνο για τους νεκρούς από τροχαία ανά 1.000.000 κατοίκους ή ανά 1.000.000 Ι.Χ.

Για το σκοπό, εκτός από τον αριθμό των νεκρών από τροχαία, μας χρειάζονται τα στοιχεία για τον πληθυσμό και για τα Ι.Χ. στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας. Τα στοιχεία  που χρησιμοποιούμε για τους νεκρούς από τροχαία και για τον  πληθυσμό είναι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και για τα Ι.Χ. της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.. Πρώτα δίνουμε τα στοιχεία αυτά στον Πίνακα 1.

Ι. ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ Ι.Χ.

Στις δύο πρώτες στήλες του Πίνακα 1 δίνονται οι νεκροί από τροχαία στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας τα έτη 2015 και 2022 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή τους, στις 3 επόμενες ο πληθυσμός και στις τρεις τελευταίες τα Ι.Χ..


Από την 3η, 6η και 9η στήλη του Πίνακα 1 φαίνεται ότι το 2022 σε σχέση με το 2015:

–  Οι νεκροί από τροχαία μειώθηκαν σε 8 περιφέρειες (ανάμεσα σ’ αυτές και η Κρήτη) και στο Σύνολο Χώρας και αυξήθηκαν σε 5 (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά).

-Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Πελοπόννησο και η μεγαλύτερη αύξηση (υπερδιπλασιασμός) στα Ιόνια Νησιά. Η μείωση στην Κρήτη ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη.
-Ο πληθυσμός μειώθηκε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη Στερεά Ελλάδα και η μικρότερη στην Αττική. Η μείωση στην Κρήτη ήταν η τρίτη μικρότερη.

-Τα Ι.Χ. αυξήθηκαν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η  μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Αττική και η μικρότερη στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Στην Κρήτη σημειώθηκε η τρίτη μεγαλύτερη αύξηση.

Η μείωση του πληθυσμού συμβάλλει στην αύξηση των νεκρών από τροχαία ανά 1.000.000  κατοίκους ενώ, αντίθετα, η αύξηση του στη μείωσή τους. Κατά όμοιο τρόπο η αύξηση των Ι.Χ. συμβάλλει στη μείωση των νεκρών από τροχαία ανά 1.000.000 Ι.Χ.

ΙΙ. ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΝΑ 1.000.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Στην 1η στήλη του Πίνακα 2 δίνονται οι νεκροί από τροχαία ανά 1.000.000 κατοίκους στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας το 2015, στη 2η το 2022 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή τους.

Από την 3η στήλη του Πίνακα 2 φαίνεται ότι το 2022 σε σχέση με το 2015 σε 8 περιφέρειες σημειώθηκε μείωση στους νεκρούς σε τροχαία ανά 1.000.000 κατοίκους και σε 5 αύξησή τους.

– Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη Πελοπόννησο και η μικρότερη στο Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη σημειώθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση.

– Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα Ιόνια Νησιά και η μικρότερη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία.

Εξαιτίας των παραπάνω διαφορών σημειώθηκαν ανακατατάξεις στη σειρά των περιφερειών με βάση το ύψος των νεκρών σε τροχαία ανά 1.000.000 κατοίκους:

– Το 2015 την 1η θέση  με τους περισσότερους κατείχε η Πελοπόννησος, ενώ το 2022 το Νότιο Αιγαίο.

– Το 2015 την τελευταία με τους λιγότερους κατείχε η Θεσσαλία, ενώ το 2022 η Αττική.

– Η Κρήτη, χάρη στη μεγάλη μείωσή τους, βελτίωσε τη θέση της και από την  4η κατέβηκε στην 8η.

ΙΙΙ. ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΝΑ 1.000.000 Ι.Χ.

Στην 1η στήλη του Πίνακα 2 δίνονται οι νεκροί από τροχαία ανά 1.000.000 Ι.Χ. στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας το 2015, στη 2η το 2022 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή τους.

Από την 3η στήλη του Πίνακα 3 φαίνεται ότι το 2022 σε σχέση με το 2015 σε 10 περιφέρειες σημειώθηκε μείωση στους νεκρούς σε τροχαία ανά 1.000.Ι.Χ. και σε 3 αύξησή τους.

– Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε  στη Πελοπόννησο και η μικρότερη στη Θεσσαλία. Στην Κρήτη σημειώθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση.

– Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα Ιόνια Νησιά και η μικρότερη στη Στερεά Ελλάδα.
– Τόσο το 2015 όσο και το 2022 την 1η θέση  με τους περισσότερους κατείχε η Πελοπόννησος.

– Τόσο 2015 όσο και το 2022 την τελευταία με τους λιγότερους κατείχε η Αττική.

– Η Κρήτη, χάρη στη μεγάλη μείωσή τους, βελτίωσε τη θέση της και από την  6η κατέβηκε στην 8η.

ΙV. I.X. ANA 1.000 KATΟΙΚΟΥΣ

Κλείνοντας το άρθρο αυτό είναι ενδιαφέρον να δούμε τον αριθμό των Ι.Χ, ανά 1.000 κατοίκους στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας και την αύξησή τους το 2022 σε σχέση με το 2015. Τα σχετικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 4.


Από την 3η στήλη του Πίνακα 4 φαίνεται ότι το 2022 σε σχέση με το 2015 σε όλες τις περιφέρειες σημειώθηκε αύξηση στα Ι.Χ. ανά 1.000 κατοίκους.

– Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Ήπειρο και η μικρότερη στο Βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη σημειώθηκε η 6η σε ύψος αύξηση.

– Τόσο το 2015 όσο και το 2022 την 1η θέση με τα περισσότερα κατείχε η Αττική και την τελευταία με τα λιγότερα η Πελοπόννησος.

– Η Κρήτη τόσο το 2015 όσο και το 2022 κατείχε τη 2η θέση.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του άρθρου, με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, το 2022 η Ελλάδα σε νεκρούς από τροχαία ανά 1.000.000 κατοίκους κατείχε την 4η θέση και μόνο η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κροατία βρίσκονταν σε χειρότερη θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Σε σύγκρισή, όμως, με το 2015 η θέση της χώρας μας  χειροτέρευσε, διότι το έτος εκείνο βρισκόταν στην 6η θέση.

Η χειροτέρευση οφείλεται στο γεγονός ότι, ναι μεν οι νεκροί από τροχαία μειώθηκαν στη χώρα μας, αλλά η μείωσή τους ήταν μικρότερη σε σύγκριση με εκείνη 23 κρατών-μελών της Ε.Ε.

Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια μείωσης των νεκρών από τροχαία με εντατικοποίηση των ελέγχων για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., ιδιαίτερα σε περιόδους διακοπών και τους θερινούς μήνες, και αυστηροποίηση, επιβολή και έκτιση των ποινών σε εκείνους που εμπλέκονται σε θανατηφόρα τροχαία.

Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ