Σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, βρίσκεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και τα Σχέδια Διαχείρισης για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της Δυτικής Κρήτης. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκο Ξυλούρη, η αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος σε άμεση συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης έχουν ξεκινήσει την εξέταση των περιεχομένων της μελέτης και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να δρομολογηθούν δράσεις ενημέρωσης και διαλόγου με την τοπική κοινωνία των υπό εξέταση περιοχών.

Όπως και στην περίπτωση της ΕΠΜ για την Ανατολική και Κεντρική Κρήτη, η οποία εξετάστηκε σε μονοθεματική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το 2022, η Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος είχε την σημαντική αποστολή ενημέρωσης και εισήγησης επί των περιεχομένων της μελέτης. Για το στόχο αυτό, ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, σε συνεργασία με τα στελέχη της Υπηρεσίας, οργάνωσε πλήθος επί τόπου ενημερωτικών συναντήσεων με δήμους και φορείς, καλύπτοντας όλες τις περιοχές της μελέτης.

Οι παρατηρήσεις της τοπικής κοινωνίας συμπεριλήφθησαν στις τελικές προτάσεις της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, και αποφασίστηκε η ανάγκη επικαιροποίησης της ΕΠΜ βάσει αυτών. Σημαντικό σημείο της απόφασης αυτής αποτελεί η διατύπωση της πάγιας πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης «όχι ΑΠΕ σε περιοχές του δικτύου Natura 2000».

Το πλαίσιο προστασίας των περιοχών Natura 2000 υπό εξέταση
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτελούν περίπου το 1/3 της συνολικής έκτασης της Κρήτης, αναμένουμε με επιμονή τη θεσμοθέτηση των ΕΠΜ, την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης, ώστε να έχουμε την επιστημονική γνώση και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας», σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.