Τι σημαίνουν οι λέξεις “τα δικά μας παιδιά”… “αυτός είναι δικό μας παιδί” κ.λπ. τις οποίες εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις και έχουν κάνει μεγάλη οικονομική ζημιά στην Ελλάδα. Γνωρίζω πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Ένας δημόσιος υπάλληλος, που θέλει να μπει στη σύνταξη και είναι “δικό μας παιδί”- για την εκάστοτε κυβέρνηση-, ο υπάλληλος αυτός υπηρετεί στην Κρήτη, παίρνει απόσπαση στα Γιάννενα, τον κάνουν αμέσως διευθυντή και την άλλη μέρα μπαίνει στη σύνταξη, με αποτέλεσμα να πάρει όλα τα νόμιμα εκτός έδρας και τη σύνταξη του διευθυντή, γιατί είναι “δικό μας παιδί”.

Ένα άλλο “δικό μας παιδί”, το στέλνει η υπηρεσία στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση, κάνει δύο χρόνια.

Όλα τα έξοδα πληρωμένα από το ελληνικό κράτος. Γυρίζει στη δουλειά του με ανώτερο πτυχίο- που τα έξοδα πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο- κάνει δύο-τρεις μήνες στην υπηρεσία και φεύγει για τη χώρα που έκανε την εκπαίδευση, όπου βρήκε μεγαλύτερο μισθό. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.

Σπουδάζουν οι Έλληνες, κοστίζουν δισεκατομμύρια στο ελληνικό κράτος και φεύγουν στο εξωτερικό.

Το αποτέλεσμα είναι το ελληνικό κράτος να μην κερδίζει ούτε ένα ευρώ.

Απλώς φεύγουν.

Κάνουν οικογένειες έξω και μειώνεται ο πληθυσμός στην Ελλάδα με τραγικό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε 400.000 Έλληνες στο εξωτερικό.

… Και εμείς να συνεχίζουμε να ψηφίζουμε τις κυβερνήσεις που έκαναν αυτά για τα “δικά μας παιδιά”.