Είναι τραγικό το γεγονός ότι κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες, ανυπολόγιστων καταστροφών δασών, χαμηλής και δενδρώδους βλάστησης, οικιών κλπ, με παράπλευρες απώλειες και ανθρωπίνων ζωών,όλα είτε θύματα της Πύρινης Λαίλαπας είτε των πλημμυρών Είναι αυτονόητο ότι σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, απαιτείται, για λόγους Ασφαλείας του φυσικού της πλούτου αλλά και των ζωών και των περιουσιών των πολιτών της, κατάλληλος έλεγχος και εποπτεία, αντιμετώπισης των καταστροφικών αυτών φαινομένων…

-Λύση σε αυτό το πρόβλημα,όπως μας έχει κατά καιρούς διαβεβαιώσει η επίσημη Πολιτεία, δίδουν τα Δορυφορικά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, που αποτελούνται από δορυφόρους νέας γενιάς συνεργαζόμενους με επίγειους σταθμούς επεξεργασίας και αρχειοθέτησης των λαμβανομένων φωτογραφιών της γήινης επιφάνειας, έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Χρήσιμες Γεωγραφικές πληροφορίες με υψηλή ευκρίνεια και διαστημική ταχύτητα παρέχονται από τα συστήματα αυτά.Οι εμπορικού χαρακτήρα δορυφόροι αυτοί πετούν σε μέσο ύψος 680χιλιομέτρων από τη γήινη επιφάνεια και μεταδίδουν έγχρωμες φωτογραφίες με λεπτομέρεια μεγαλύτερη από ένα μέτρο και μεγαλύτερη από τέσσερα μέτρα σε πολυφασματικές εικόνες.

Πριν πέντε περίπου, δεκαετίες, στην Αθήνα ιδρύθηκε πολυεθνική εταιρεία, της οποίας στόχος είναι η εμπορία στην Ευρωπαϊκή αλλά καιστην παγκόσμια αγορά, γεωγραφικών πληροφοριών υψηλής ευκρίνειας. Η εταιρεία αυτή έχει υπογράψει σύμβαση με Αμερικανική εταιρεία, ηοποία εκμεταλλεύεται Δορυφόρους νέας γενιάς ιδιοκτησίας της.

Η εταιρεία που έχει έδρα την Αθήνα έχει αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα συλλογής, επεξεργασίας και εμπορικής εκμετάλλευσης των δορυφορικών γεωγραφικών πληροφοριών της Αμερικανικής εταιρείας για 50 περίπου χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και τηςΒόρειας Αφρικής. Η επιλογή της Αθήνας, για την κατασκευή ενός επίγειου σταθμούγια τους Αμερικανικούς δορυφόρους, ο οποίος θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τις εικόνες δημιουργώντας τράπεζα πληροφοριών, έγινε λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης.

Για την υλοποίηση αυτής της επιχειρηματικής δράσης απαιτείται:

α) Η εγκατάσταση και η λειτουργία του δορυφορικού σταθμού εδάφους που θα συλλέγει τις γεωγραφικές πληροφορίες σχετικά με τη γήινη επιφάνεια.

β) Η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου Η/Υ που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα και τις πληροφορίες, που θα αποτελεί ουσιαστικά Τράπεζα Γεωγραφικών Πληροφοριών και

γ) Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός κέντρου εξυπηρέτησης πελατών.

Η επένδυση όσον αφορά στη ζώνη ευθύνης της εταιρείας με έδρα την Αθήνα έφθασε πάνω από 750 εκατομμύρια δολάρια, ,η επιτυχία δε τουσυγκεκριμένου προγράμματος εθεωρείτο δεδομένη.Τομείς στους οποίους υπάρχει μεγάλο πεδίο εφαρμογής των δορυφορικών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων είναι ενδεικτικά;

  1. Εποπτεία των συνόρων μας από κάθε είδους εισβολή ή Παραβίαση!
  2. Το Κτηματολόγιο
  3. Διαχείριση του περιβάλλοντος
  4. Γεωργία, Δάση (πυρκαγιές,πλημμύρες, αναδασωτέες εκτάσεις)!
  5. Πολιτικός σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών.
  6. Τουρισμός!
  7. Δίκτυα Μεταφορών
  8. Φυσικές καταστροφές και αποτίμηση ζημιών!
  9. Τηλεπικοινωνίες κ.λπ.

Η δημιουργία ενός ανεκτίμητης αξίας Αρχείου εικόνων της επιφάνειας της γης με γεωγραφικές πληροφορίες είναι κάτι το πολύ χρήσιμο για τις κυβερνήσεις, το ερώτημα,όμως, που εύλογα τίθεται, μετά και την πρόσφατη μεγάλη καταστροφή φυσικού πλούτου αλλά και κατοικιών, ευτυχώς χωρίς, μέχρι τώρα Ανθρώπινα θύματα, στην Αττική από την πύρινη λαίλαπα, που με την βοήθεια και των ισχυρής έντασης ανέμων, κινήθηκαν ανεξέλεκτα, είναι σε τι βαθμό χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι λεγόμενοι “Διαστημικοί Προστάτες των Δασών μας” ώστε να υπάρξει πρόληψη των πυρκαγιών, καθόσον εκ του δυσμενούς αποτελέσματος τα συμπεράσματα είναι αρνητικά.

 

* Ο Δημήτρης Κ. Σαρρής είναι π. υφυπουργός, νομάρχης Ηρακλείου