Προκαλεί αναμφισβήτητα ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση η πρωτοβουλία ομάδας αρχαιολόγων με επικεφαλής τον κ. Άγγελο Χανιώτη, να ξεκινήσουν από 1/7/2021 ανασκαφές στη Λύττο με την ευθύνη της Αρχαιολογικής εταιρείας Αθηνών και τη διεύθυνση των κ. Άγγελου Χανιώτη από το Πρίνστον και του κ. Αντώνη Κοτσώνα από τη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με την κ. Βάσω Συθιακάκη έφορο Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Μια πρωτοβουλία, που θα αναδείξει και θα προβάλλει τον πολιτιστικό πλούτο της Λύκτου, μιας πόλης ισάξιας της Κνωσού της Φαιστού και των Μαλλίων, που μνημονεύεται στα Ομηρικά κείμενα* και αναφέρεται από τους σημαντικούς αρχαίους συγγραφείς Πολύβιο και Ησίοδο**και η οποία επί σειρά ετών αντιμετωπίζει την πεισματική και ετσιθελική αδιαφορία των αρμοδίων και υπευθύνων αρχών φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού για ανάδειξη προβολή και αξιοποίηση.

Μια πρωτοβουλία, η οποία δίδει την ευκαιρία αποκάλυψης των λόγων, που οι  αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου πολιτισμού, συνεπικουρούμενοι από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες συντηρούν στην αφάνεια αρχαιολογικούς θησαυρούς, που μεγιστοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα, που βάναυσα άτσαλα και εγκληματικά έχουν απαξιώσει οι τοπικοί μας άρχοντες διαχρονικά, με την χαρακτηριστική τους μικροψυχία να αποδεχτούν προτάσεις, για την ανάδειξη προβολή προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που η πρωτοβουλία των αρχαιολόγων πραγματώνει σήμερα χωρίς την σύμπραξη τους.

Μια πρωτοβουλία, η οποία δικαιώνει όσους στο παρελθόν τόλμησαν ή θα τολμήσουν στο μέλλον, να αντιπαρατεθούν με τις παθογένειες τις αδυναμίες και τα προβλήματα του αυτοδιοικητικού χώρου αλλά και τις εμπάθειες τις μικροψυχίες και τις ετσιθελικές και αυταρχικές συμπεριφορές, των εξουσιαστικών του οργάνων τα οποία  κατά κανόνα απαξίωναν προτάσεις σκέψεις και ιδέες που δεν μπορούσαν ή δεν γνώριζαν να διαχειριστούν και πολύ περισσότερο να αξιοποιήσουν.

Για του λόγου το αληθές,  ποιας αξιοποίησης έτυχαν τα συμπεράσματα οι προτάσεις και τα πορίσματα του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την ιστορικότητα της Λύκτου, που οργανώθηκε από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2007 στον τ. Δήμο Καστελλίου, όταν αυτά δεν συσχετίστηκαν με τα συμπεράσματα και προτάσεις ενός Αναπτυξιακού Συνεδρίου, που θα όριζε το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου, αλλά δεν πραγματώθηκε ποτέ παρά την πρόβλεψη του στους στόχους του προεκλογικού προγράμματος της τότε πλειοψηφούσας Δημοτικής Αρχής (6ος στόχος) και πρόταση της Εκτίμησης της  Αναπτυξιακής Πορείας του Δήμου, που και αυτή έτυχε της παγερής αδιαφορίας των αποδεκτών.

Τι έχουν να πουν οι φερέλπιδες τοπικοί μας άρχοντες για την εμπάθεια τους να αποδεχτούν και να συζητήσουν πρόταση για την ανάδειξη προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που υποβλήθηκε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-04-2007 με κοινοποίηση στο Δήμαρχο και παρουσιάζεται στη συνέχεια…;

πρωτοσέλιδο 30-06-2021

Καστέλι  12-04-2007

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο  Δημοτικού Συμβουλίου Καστελλίου

ΚΟΙΝ.:  Βουλευτές Νομού Ηρακλείου

Δήμαρχο Καστελλίου

Δημοτικούς Συμβούλους

ΘΕΜΑ:  Προτάσεις Δημοτικών Συμβούλων

  1. Είναι γνωστό ότι η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας είναι άμεσα συνδεδεμένη και στηρίζεται κατά βάση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του ένα από τα οποία, είναι η ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών θησαυρών που σήμερα διατηρούνται με την προκλητική αδιαφορία των αρχών σε αφάνεια στους περίκλειστους αρχαιολογικούς χώρους που διαθέτει σήμερα ο τόπος μας.
  2. Για την αξιοποίηση του συγκριτικού αυτού πλεονεκτήματος και στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου προτείνονται τα παρακάτω:

-Σύνταξη Εγγράφου- Επιστολής από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστολή της στον Υπουργό Πολιτισμού και συντοπίτη μας κ. Γ. Βουλγαράκη με περιεχόμενο στο οποίο να τονίζεται αφ’ ενός η παντελής αδιαφορία των Υπηρεσιών του Υπουργείου του για αξιοποίηση προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών που ευρίσκονται στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας και αφ’ ετέρου η αδιαπραγμάτευτη θέληση μας να διεκδικήσουμε δυναμικά με κάθε νόμιμο και αποτελεσματικό μέσο και τρόπο το δικαίωμα μας να αξιοποίησουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά για την ανάπτυξη του τόπου μας αλλά και να ζητήσουμε να πληροφορηθούμε επίσημα τους σχεδιασμούς και τις προοπτικές του Υπουργείου και των φορέων του σε ότι αφορά τους αρχαιολογικούς μας χώρους και τους πολιτιστικούς  μας θησαυρούς.

-Αποστολή Εγγράφου –Επιστολής προς όλους τους Βουλευτές του Νομού με την παράκληση βοήθειας και συμβολής τους στην επίλυση του σοβαρού και μακροχρόνιου αυτού προβλήματος του Δήμου με την υποβολή κοινής ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισμού και με περιεχόμενο ανάλογο της  επιστολής του Δημοτικού Συμβουλίου προς αυτόν.

-Συζήτησης του θέματος αξιοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την πρόσκληση και παρουσία εκπροσώπου των τοπικών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών.

-Αναζήτηση μέσω των Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων και της  Περιφέρειας Κρήτης χρηματοδότησης των προσπαθειών για την αξιοποίηση προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

  1. Παρακαλώ για την ένταξη των προτάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπογραφή

Τίποτα από τα προτεινόμενα  δεν πραγματώθηκε και το έγγραφο παραμένει «αναπάντητο», υποδηλώνοντας την αφωνία, που αρκέστηκε στο «ό γέγονε» και απαξίωσε το «δυνατόν γενέσθαι» και αναδεικνύοντας τη σιωπή, που εξάγνισε το παρελθόν και σκότωσε το μέλλον του τόπου.

Τι έχουν να μας πουν τώρα οι διαχρονικά φερέλπιδες τοπικοί μας άρχοντες για μια πρωτοβουλία που τους ξεπερνά, ανίκανοι να την προκαλέσουν ικανότατοι όμως να την καπηλευτούν με τις σίγουρες προσφυγές και αναφορές τους στα προεκλογικά φυλλάδια, με τις «έπεα πτερόεντα» προεκλογικές τους εξαγγελίες, για να αποδείξουν το δήθεν ενδιαφέρον τους για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, επιρρίπτοντας τις ευθύνες της κραυγαλέας αποτυχίας των χειρισμών τους για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού των εκάστοτε κυβερνήσεων…;

Χωρίς να αποποιούμαι τις προσωπικές ευθύνες, για τις οποίες απολογούμαι, αποδέχομαι κάθε κριτική, από τους συνδημότες και συνδημότισσες, που πρέπει να γνωρίζουν ότι στη διαδρομή μου στο Δήμο παρέμεινα αυτόφωτος αρνούμενος κάθε εξουσιαστικό ρόλο κατά παραχώρηση και αυτοδύναμος με λόγο καταγεγραμμένο σε έγγραφα και στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφο κατά συνείδηση, όχι καθ’ υπόδειξη ή κατά παραγγελία και ανιδιοτελή θέση αποποιούμενος οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απολαβή στο Δήμο, με γραπτή δήλωση στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (7-1-2007).

*     Ομήρου Ιλιάδα Ρ΄608

**   Θεογονία ΣΤ 477

*Ο Μανώλης Κομπολάκης είναι τ. Δημοτικός Σύμβουλος