Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζητείται απόψε το θέμα της συγχώνευσης της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρίας Ηρακλείου – ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και της Δημοτικής  Επιχείρησης Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμης Εταιρίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –  Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α. Στο Σώμα έχουν κατατεθεί, η σχετική εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ, κ. Γιάννη Ξυλούρη, η σχετική Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας της νέας εταιρίας και οι αποφάσεις των δύο Διοικητικών Συμβουλίων των υπό συγχώνευση εταιριών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η., πρώτα, και κατόπιν,   τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ, συμφώνησαν να γίνει η συγχώνευση. Η απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΠΤΑΗ ήταν ομόφωνη με μία μόνο παρατήρηση εκ μέρους του μέλους των “Ενεργών Πολιτών,” κ. Ζαχαρία Ασσαριωτάκη, η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση να μην έχει την εργοληπτική ικανότητα. Μια ικανότητα που προέρχεται από το καταστατικό της ΔΕΠΑΝΑΛ και θα παραμείνει στους σκοπούς της νέας εταιρείας. Αυτή η ικανότητα παραμένει, διότι η συγχώνευση γίνεται δια της απορροφήσεως της Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. από τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Με τη μέθοδο αυτή, η ΔΕΠΑΝΑΛ δεν χάνει κανένα από τους σκοπούς της.

Η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ ελήφθη κατά πλειοψηφία. Για τη συγχώνευση, ο κ. Στέλιος Καζάνης, τακτικό μέλος της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες» στο Δ.Σ. της εταιρίας, έδωσε λευκή ψήφο, ενώ δεν συμφώνησε και καταψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Σισαμάκης, τακτικό μέλος της παράταξης “Ανοικτοί Ορίζοντες” στο Δ.Σ. της εταιρίας – αν και πρόσφατα ανεξαρτητοποιηθείς από την παράταξή του – πρώην Δήμαρχος Νέας Αλικαρνασσού, αλλά και πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ.

Το κύριο επιχείρημα του κυρίου Σισαμάκη είναι ότι η συγχώνευση θα καταστήσει ζημιογόνο τη ΔΕΠΑΝΑΛ, η οποία σήμερα είναι η μόνη κερδοφόρος εταιρία του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, κατά τον ίδιο, αλλά και για μέρος των πολιτών της Νέας Αλικαρνασσού, υποβαθμίζεται για άλλη μια φορά η συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα, πρώην ανεξάρτητος Δήμος, αλλά και σημερινή Ιστορική Έδρα του Δήμου Ηρακλείου. Και αυτό επειδή, όπως αναφέρει, θα καταστεί ασθενής η άλλοτε υγιής Αναπτυξιακή Εταιρία της Νέας Αλικαρνασσού.

Ως Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου, ένας εκ των τεσσάρων που εκλέγονται από τη Δημοτική Ενότητα της Νέας Αλικαρνασσού, σημερινός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ και τέως Πρόεδρός της θα ήθελα να υποστηρίξω τα εξής:

Α) Η νέα εταιρία που θα προκύψει από τη συγχώνευση είναι μια ανάγκη που η ικανοποίησή της θα καλύψει σοβαρές λειτουργικές ατέλειες. Σήμερα οι δύο εταιρίες έχουν σκοπούς που αλληλεπικαλύπτονται ή αλληλοσυμπληρώνονται. Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι και οι δύο διαχειρίζονται χώρους στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγκ).

Η ΔΕΠΑΝΑΛ διαχειρίζεται το πάρκινγκ στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και η ΔΕΠΤΑΗ, μεταξύ άλλων, τα πάρκινγκ στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και στην Παλαιά Λαχαναγορά. Τώρα, η νέα εταιρία θα διαχειρίζεται όλα τα δημοτικά πάρκινγκ του Ηρακλείου, έχοντας την τεχνογνωσία από αυτό του αεροδρομίου, το οποίο αποτελεί και την κύρια πηγή – γύρω στο 80% –  των εσόδων της.

Β) Ο ρόλος της Νέας Αλικαρνασσού δεν αποδυναμώνεται. Αντιθέτως, ενδυναμώνεται. Διότι, η νέα εταιρία όχι μόνο θα λειτουργεί με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της ΔΕΠΑΝΑΛ, αλλά θα έχει και έδρα για πάντα τη Νέα Αλικαρνασσό. Αυτό ήταν κάτι που επισημάναμε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες για τη συγχώνευση και έχει καταγραφεί και στη σχετική εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ, αλλά και στα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. που αποφάσισε τη συγχώνευση.

Έτσι, η Νέα Αλικαρνασσός αποκτά την εταιρία που θα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους – αν όχι το σημαντικότερο – εταιρικό, αναπτυξιακό πυλώνα ολόκληρου του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης! (Η ΔΕΠΑΝΑΛ έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει δημόσια έργα, ορισμένου προϋπολογισμού, σε ολόκληρη την Ελλάδα).

Γ) Κάθε προσπάθεια είναι έντονη και επίπονη στην αρχή της. Είναι όπως την εκτόξευση ενός διαστημικού σταθμού. Το στοίχημα είναι η προώθησή του μέχρι να φτάσει στην τροχιά του. Όταν αυτό επιτευχθεί, το εγχείρημα έχει επιτύχει. Έτσι και με τη νέα εταιρία. Όπως περιγράφεται και από τη σχετική μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας, η πρόοδός της θα είναι σταδιακή στο πλαίσιο κάποιων προδιαγεγραμμένων σεναρίων.

Εφόσον αυτά υλοποιηθούν από τους κατάλληλους ανθρώπους στις θέσεις που περιγράφει το οργανόγραμμα της νέας εταιρίας, η προκοπή της είναι αναπόφευκτη. Εδώ, θα ήθελα να σημειώσω ότι καμιά θέση εργασίας, είτε στη μια είτε στην άλλη εταιρία, θίγεται.

Δ) Οι άλλοι, κύριοι σκοποί της νέας εταιρίας, όπως αυτοί θα προκύψουν από τη συγχώνευση είναι:

  1. Ανέγερση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.
  2. Η αξιοποίηση συγκεκριμένης δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
  3. Εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα, μισθώσεις ακινήτων και κινητών καντινών – διαφημίσεις, δημοτικών αναψυκτηρίων, κυλικείων και εστιατορίων.
  4. Εκμετάλλευση παραλιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου.
  5. Υποστήριξη στις διαδικασίες ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου Ηρακλείου σε συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα.

Είναι προφανές ότι από τη συγχώνευση προκύπτει μια νέα, ισχυρή εταιρία για το Δήμο Ηρακλείου. Μια εταιρία που με ευέλικτο τρόπο θα κάνει έργο, το οποίο θα πάει ακόμη πιο μπροστά το Ηράκλειο μέσα στο χρόνο και θα κάνει ακόμη πιο υπερήφανους όλους τους κατοίκους του για το γεγονός ότι μένουν σε αυτό και απολαμβάνουν τα καλά του.

 

*Ο Νίκος Αγγελάκης είναι δημοσιογράφος, δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.