Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας και καθώς διανύουμε, ήδη, την προεκλογική περίοδο, αξίζει να θέσουμε υπόψη στα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία τη διάσταση του έμφυλου προϋπολογισμού.

Ο έμφυλος προϋπολογισμός (Gender Budgeting) είναι μια νέα προσέγγιση και μια νέα διαδικασία στην ετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού που λαμβάνει υπόψη και ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου στο γενικό δημοσιονομικό σχεδιασμό, στους προϋπολογισμούς και στα προγράμματα των κυβερνητικών θεσμών με τη χρήση ειδικών διαδικασιών και αναλυτικών εργαλείων για αποτελεσματικότερη ανάλυση των προβλεπομένων δαπανών.

Έτσι θα προωθηθεί, μεταξύ άλλων, η ενδυνάμωση των γυναικών. Σήμερα 90 κράτη έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν τον έμφυλο προϋπολογισμό στον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι έρευνες πολλών διεθνών οργανισμών, π.χ.  το Συμβούλιο της Ευρώπης, έδειξαν ότι οι προϋπολογισμοί των κρατών σχεδιάζονται με γνώμονα τις ανάγκες του ανδρικού φύλου και δε λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών, των παιδιών και άλλων ομάδων του πληθυσμού, γι αυτό και προωθούν διορθωτικά μέτρα.  Οι στόχοι του έμφυλου προϋπολογισμού πρέπει να είναι:

  • Η δικαιότερη κατανομή των κρατικών πόρων
  • Η συμπερίληψη του γένους στον προϋπολογισμό
  • Η δέσμευση της κυβέρνησης στα θέματα της ισότητας των φύλων
  • Η προώθηση της ισότητας των φύλων για να συμβάλου ν ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

Τέλος, εκείνοι που καταρτίζουν τον οικονομικό σχεδιασμό του κράτους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι:

  • Οι γυναίκες είναι επιφορτισμένες με περισσότερες εργασίες από τους άνδρες. Πολλές εργασίες τους γίνονται χωρίς αμοιβή.
  • Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν διαφορετικές ανάγκες και εμπειρίες και οι προτεραιότητές τους είναι διαφορετικές.
  • Οι περισσότερες οικονομικές αποφάσεις παίρνονται από άνδρες, ευνοούν τους άνδρες και συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γυναικών.
  • Οι δράσεις και η προσφορά των γυναικών δεν αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο που αξιολογούνται οι δράσεις των ανδρών.

Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πολιτικές που προωθούν έχουν στόχο να σμικρύνουν παρά να μεγεθύνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων.

ΠΗΓΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΦΗΜΟΝΟΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

*Η Στέλλα Κουσκουμπεκάκη είναι φιλόλογος