Ένα σημαντικό έγγραφο όπως και τόσα άλλα που υπάρχουν, εντόπισα στο πολύτιμο αρχειακό υλικό του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο φυλάσσεται στο τμήμα αρχείων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Η επωνυμία του εγγράφου είναι: PIERRE G. CORPI – INDUSTRIEL – MAISON FONDE 1879, Candie Crete le 12 Ιουνίου 1828

Το έγγραφο αυτό απευθύνεται προς τη Νομαρχία Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Νομάρχη Ηρακλείου. Εκείνη την περίοδο Νομάρχης είναι ο Εμμανουήλ Λυδάκης. Σας παρουσιάζω το περιεχόμενο αυτής της επιστολής:

«Κύριε Νομάρχα, λαμβάνω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι χάρις εις τας ενεργείας του πρακτορείου «Ο ΦΑΡΟΣ», το οποίον αντιπροσωπεύω, οι εν Αμερική εγκατεστημένοι πατριώτες μας μέλουν να επισκεφθούν την πόλιν μας, λαμβάνοντες μέρος εις την διοργανωθείσαν εκδρομήν υπό του ως άνω πρακτορείου.

Οι εκδρομείς θέλουν αναχωρήσει εκ Νέας Υόρκης την 26ην τρέχοντος επιβιβαζόμενοι του Υπερωκειανίου «ΒΥΡΩΝ» με λιμένα προσορμήσεως πρώτον της πόλεώς μας.

Παρακαλώ όθεν εάν εγκρίνετε όπως διατάξητε τας διαφόρους υφ’ υμών αρχάς, Δήμους και κοινότητας του Νομού μας, ίνα λάβωσι τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια την όσον οίαν τε καλλιτέραν υποδοχήν των εκδρομέων επαυξάνοντες δια της συμπεριφοράς των εις τους εν τη Ξένει διαμένοντας Κρήτας τον πόθον της επιστροφής εις την πατρίδαν των ως και την αρρωγήν των υπερ διαφόρων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του Νομού μας.

Ευελπιστώ ότι θέλετε διατάξει σχετικώς, ευαρεστηθείτε, κύριε Νομάρχα, να δεχθήτε τας ειλικρινάς ευχαριστίας των εκδρομέων Κρητών δι’ εμου. Εκ των προτέρων μεθ’ ων, διατελώ.
Ακολουθεί η υπογραφή του πράκτορος Πέτρου Κόρπη».

Στη συνέχεια ο Νομάρχης Ηρακλείου Εμμανουήλ Λυδάκης ενημερώνει τον Δήμαρχο Ηρακλείου, υποβάλλοντας συνημμένα και την παραπάνω επιστολή και τον παρακαλεί όπως ληφθούν τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την υποδοχή των Ελλήνων εκδρομέων, οι οποίοι θα επισκεφθούν την πόλη του Ηρακλείου.

Δήμαρχος Ηρακλείου την περίοδο αυτή είναι ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, πρόσφυγας στην καταγωγή. Το έγγραφο αυτό του Νομάρχη προς τον Δήμαρχο φέρει ημερομηνία 19η Ιουνίου 1928. Ήδη στις 17 Ιουνίου του 1928 έχει προηγηθεί επιστολή του Υπουργού Γενικού Διοικητή Κρήτης, του Γεωργίου Κατεχάκη με έδρα τα Χανιά, η οποία απευθύνεται στους Νομάρχες Ηρακλείου και Ρεθύμνης και αναφέρει:

«Πληροφορούμεθα ότι υπό του πρακτορείου «Ο ΦΑΡΟΣ» διοργανούται εκδρομή εξ Αμερικής εις την Ελλάδα, εις την οποίαν πολλοί εκ των εν Αμερική εγκατεστημένων Κρητών θα λάβωσιν μέρος». Επιθυμία και του Γενικού Διοικητή Κρήτης να τύχουν οι εκδρομείς καλύτερης υποδοχής.

Τέλος ο Νομαρχών Διευθυντής Γ. Συγκελάκης με έγγραφό του με ημερομηνία 26 Ιουνίου 1928, αναφέρεται στο Δήμαρχο Ηρακλείου, στον Διοικητή Χωροφυλακής, στον Λιμενάρχη Ηρακλείου, στους προέδρους των σωματείων και συλλόγων Ηρακλείου, καθώς και στον πράκτορα Π. Κόρπη, ενδιαφερόμενος για την καλύτερη δυνατόν υποδοχή των συμπατριωτών μας.

Το πρακτορείο του Αμάμπιλε Κόρπη στην αρχή βρισκόταν δίπλα στο Εμπορικό Επιμελητήριο στην οδό Κορωναίου. Αργότερα ο Αμάμπιλε μετέφερε το γραφείο του κοντά στο  λιμάνι στην ανατολική γωνιά της πλατείας 18 Άγγλων και 25ης Αυγούστου κάτω από το ξενοδοχείο ΜΙΝΩΣ.

Πέραν των επιβατικών πλοίων το προαναφερόμενο πρακτορείο, πρακτόρευε και φορτηγά βαπόρια, που πολλά απ’ αυτά ήταν τρικάταρτα κυρίως Ιταλικά. Φορτώνανε επίσης απήργια και άλλα εμπορεύματα όπως κρασιά, χαρούπια, κίτρα, σταφίδες. Ένα πολύ γνωστό πλοίο για τους Ηρακλειώτες, εκτός από τα άλλα, ήταν το ΕΛΕΝΗ, που το πήρε αγοράζοντας την ατμοπλοΐα Γ.Μ. Εμπειρίκου.

Αυτό εξυπηρετούσε την γραμμή Ηρακλείου – Πειραιά – Θεσσαλονίκης για μια εικοσαετία 1932-1952. Εκτός βέβαια των χρόνων της κατοχής, αφού οι Γερμανοί το είχαν επιτάξει.

Ήδη βρισκόμαστε στην εποχή του καλοκαιριού και τα λουτρά παρουσιάζουν ιδιαίτερη κίνηση. Στην εφημερίδα ´Ανόρθωση΄ υπάρχει καταχώρηση για τα ιαματικά λουτρά, καθώς και για τα θαλάσσια θερμά της κλινικής του κ. Φιλοποίμενος Στεφανίδου, που έχουν ανακαινισθεί τελείως και αρχίζουν να λειτουργούν από την 4η Ιουνίου.

Αυτό που προέχει όμως είναι η υγεία. Τα φαρμακευτικά εργαστήρια ´Παστέρ» προτρέπουν: «Το μυστικόν της Υγείας, και χαράς και μακροζωίας, είναι η εξασφάλισις καλής πέψεως και η αποφυγή δυσκοιλιότητος με καταπότια Λαξείνης Παστέρ».

Και επειδή η ελονοσία είναι σε έξαρση πάλι τα προαναφερόμενα εργαστήρια δίνουν την λύση: «Θεραπεύσατε την ελονοσία  με ολίγας ενέσεις αμινοκινίνης. Χωρίς πόνους, χωρίς αποστήματα, συμπληρώσατε την θεραπείαν με χάπια αμινοκινίνης «ΠΑΣΤΕΡ».

Ιούνης του 1928. Η κίνηση στην πόλη μας είναι πολύ ζωηρή. Με την μουσική μπάντα του Απόλλωνος να παίζει και τα διάφορα κέντρα, κυρίως στην πλατεία των Τριών Καμαρών, να συγκεντρώνουν πολλούς επισκέπτες.