Στο προηγούμενο άρθρο μας στην εφημερίδα «Πατρίς» (βλέπε φύλλο της 20.12.21) εξετάσαμε την αύξηση των κρουσμάτων από κορωνοϊό και τους εμβολιασμένους με μία τουλάχιστον δόση στην Κρήτη και τους νομούς της σε σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες και τους νομούς της χώρας το εξάμηνο Ιουνίου-Νοεμβρίου 2021 (συγκεκριμένα την 3.12.21 σε σχέση με την 1.6.21).

Μετά από εκείνο το άρθρο και περί τα τέλη Δεκεμβρίου άρχισε η επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον του κοροναϊου η οποία είναι πολύ πιο μεταδοτική από τη Δέλτα, με αποτέλεσμα την εκτίναξη στα ύψη των κρουσμάτων παγκοσμίως, σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στη χώρα μας. Στη χώρα, μας, δυστυχώς, δεν σημειώθηκε σημαντική αύξηση των εμβολιασμένων είτε με μία  τουλάχιστον δόση είτε πλήρως, η οποία αν θα είχε γίνει, ίσως η αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από κοροναϊό θα ήταν μικρότερη.

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τι συνέβη μετά την 3.12.21 στη χώρα μας στα κρούσματα από κοροναϊό και στους εμβολιασμένους με μία τουλάχιστον δόση ή πλήρως στην Κρήτη και στους νομούς σε σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες και τους νομούς  της χώρας, δηλαδή στο διάστημα από 3.12.21 μέχρι 10.1.22.

Τα στοιχεία είναι από τους ιστότοπους IMed και ΕΟΔΥ. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα συγκρίσεων για τους θανάτους από κορωνοϊο διότι, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα μας, ο ΕΟΔΥ δεν δίνει στοιχεία γι’ αυτούς.

Στο Μέρος Ι του άρθρου εξετάζουμε τα κρούσματα και τα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, το Μέρος ΙΙ τους εμβολιασμένους με μία τουλάχιστον δόση και το ποσοστό τους στον πληθυσμό και στο Μέρος ΙΙ τα αντίστοιχα στοιχεία για τους πλήρως εμβολιασμένους.

Ι. ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
Στην 1η στήλη του Πίνακα 1 δίνεται ο αριθμός των κρουσμάτων την 3.12.21 στην Κρήτη και στους νομούς της και στο Σύνολο Χώρας, στη 2η τη 10.1.22, στην 3η και 4η  στήλη δίνονται τα ίδια στοιχεία ανά 100.000 κατοίκους και στην τελευταία η ποσοστιαία αύξηση τους την 10.1.22 σε σχέση με τη 3.12.21. Τα στοιχεία για τα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους είναι αναγκαία διότι μόνο με αυτά μπορεί να γίνει σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες, τους νομούς και το Σύνολο Χώρας.

Από την τελευταία στήλη του Πίνακα 1 φαίνεται ότι η αύξηση του αριθμού των  κρουσμάτων και  των κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους από κοροναϊό  την 10.1.22 σε σχέση με την 3.12.21 ήταν μεγαλύτερη στο νομό Χανίων και ακολουθούν οι νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνης. Ανάμεσα στους 51 νομούς η αύξηση στο νομό Χανίων ήταν η 7η σε ύψος, στο νομό Λασιθίου η 11η , στο νομό Ηρακλείου η 15η και στο νομό Ρεθύμνης η 27η. . Ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας η αύξηση στη  Κρήτη ήταν η 2η σε ύψος. Μόνο στην Ήπειρο σημειώθηκε αύξηση μεγαλύτερη από εκείνη στην Κρήτη.

Με εξαίρεση το νομό Ρεθύμνης, η αύξηση στους άλλους νομούς και στην Κρήτη ήταν μεγαλύτερη από εκείνη στο Σύνολο Χώρας.

Εξαιτίας των μεγάλων αυξήσεων στα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους η θέση της Κρήτης ανάμεσα στις 13 περιφέρειες και τριών από τους τέσσερις  νομούς της ανάμεσα στους 51 νομούς της χώρας χειροτέρευσε σε ό,τι αφορά το ύψος τους.

Πιο συγκεκριμένα της Κρήτης ανάμεσα στις περιφέρειες από την 8η θέση την 3.12.21 «ανέβηκε» στην 6η την 10.1.22, του νομού Ρεθύμνης ανάμεσα στους 51 νομούς από την 9η στην 6η, του νομού Χανίων από την 33η στην 21ή και  του νομού Ηρακλείου από την 31η στην 25η. Αντίθετα του νομού Λασιθίου βελτιώθηκε από την 46η στην 48η. Μόνο οι νομοί Φωκίδας, Σάμου και Κεφαλληνίας είχαν κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους μικρότερα από εκείνα του νομού Λασιθίου.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΙΙ. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΟΣΗ

Στην 1η στήλη του Πίνακα 2 δίνεται ο αριθμός των εμβολιασμένων με μία τουλάχιστον δόση την 3.12.21 στην Κρήτη και στους νομούς της και στο Σύνολο Χώρας, στη 2η τη 10.1.22, στην 3η και 4η  στήλη δίνονται τα ποσοστά  που αντιπροσωπεύουν οι εμβολιασμένοι στον πληθυσμό και στην τελευταία η ποσοστιαία αύξηση τους την 10.1.22 σε σχέση με τη 3.12.21.

Από την τελευταία στήλη του Πίνακα 2 φαίνεται ότι η αύξηση του αριθμού εμβολιασμένων και των ποσοστών εμβολιασμού για κορωνοϊό  την 10.1.22 σε σχέση με την 3.12.21 ήταν μεγαλύτερη στο νομό Λασιθίου και ακολουθούν οι νομοί Ρεθύμνης, Χανίων και Ηρακλείου. Ανάμεσα στους 51 νομούς η αύξηση στο νομό Λασιθίου ήταν 26η σε ύψος, του νομού Ρεθύμνης η 37η, του  νομού Χανίων η 46η και  του νομού Ηρακλείου η 47η.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
Ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας η αύξηση στη  Κρήτη ήταν η 11η σε ύψος. Μόνο στην Αττική και στο Νότιο Αιγαίο σημειώθηκε αύξηση μικρότερη από εκείνη στην Κρήτη. Με εξαίρεση το νομό Λασιθίου, η αύξηση στους άλλους νομούς και στην Κρήτη ήταν μικρότερη από εκείνη στο Σύνολο Χώρας.

Τη 10..22 σε σχέση με την 3.12.21η μεν η θέση της Κρήτης ανάμεσα στις 13 περιφέρειες σε ό,τι αφορά το ύψος του ποσοστού των εμβολιασμένων παρέμεινε η ίδια (4η) και του νομού Λασιθίου ανάμεσα στους 51 νομούς (επίσης 4η), του Ρεθύμνης βελτιώθηκε (από την 18η στη 16η), ενώ του νομού Χανίων χειροτέρευσε (από την 8η στην 9η) και του νομού Ηρακλείου (από την 16ή στη 18η ).

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΩΣ  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ

Στον Πίνακα 3 δίνουμε τους πλήρως εμβολιασμένους και τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν στον πληθυσμό στην Κρήτη και στους νομούς και στο Σύνολο Χώρας και την ποσοστιαία αύξησή τους. Ο Πίνακα είναι αντίστοιχος του Πίνακα 2.

Όπως φαίνεται από την τελευταία στήλη του Πίνακα 3 η κατάσταση για τους πλήρως εμβολιασμένους σε ό,τι αφορά τα ποσοστά τους είναι παρόμοια του Πίνακα 2 για τους εμβολιασμένους με μία τουλάχιστον δόση, γεγονός φυσικό δεδομένου οι πλήρως εμβολιασμένοι περιλαμβά- νονται στους εμβολιασμένους με μία τουλάχιστον δόση (εξαίρεση σε σχέση με τον Πίνακα 2 είναι ο νομός Ρεθύμνης στον οποίο η αύξηση του ποσοστού των πλήρως εμβολιασμένων ήταν (όπως και το νομού Λασιθίου) πάνω από εκείνη στο Σύνολο Χώρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
Από την ανάλυση που έγινε στο άρθρο αυτό φάνηκε ότι ενώ στην Κρήτη και στους τρεις νομούς της  η αύξηση των κρουσμάτων ήταν πιο πάνω από εκείνη στο Σύνολο Χώρας, η αύξηση των εμβολιασμένων ήταν χαμηλότερη από εκείνη του Συνόλου Χώρας. Για το λόγο αυτό συνεχίζεται η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων  στην Κρήτη.

Όπως, επίσης, φάνηκε από την ανάλυση και για την περίοδο 3.12.21-10.2.22 ισχύει το συμπέρασμα με το οποίο κατέληγε το άρθρο μας της 20.12.21, δηλαδή ότι όσο καλύτερη είναι η θέση ενός νομού στο ποσοστό εμβολιασμού τόσο καλύτερη είναι και η θέση του στα κρούσματα ανα 100.000 κατοίκους (υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού «συνοδεύονται» με χαμηλότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους), γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην τιθάσευση της μάστιγας το κορωνοϊού.

 

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ