Ο λόγος για περίπου 900.000 συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά.

Από αυτούς πολλοί θα δουν μόνο λογιστική αύξηση και όχι στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος τι είναι η προσωπική διαφορά που μειώνει ή εξαφανίζει τις αυξήσεις;

Είναι το ποσό της κύριας σύνταξης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, έπειτα από τον επανυπολογισμό της, σύμφωνα  με τα ποσοστά αναπλήρωσης που θεσπίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, Ν. 4387/16. Οι συνταξιούχοι, όμως, δεν έλαβαν μικρότερες συντάξεις και η διαφορά αυτή ονομάστηκε προσωπική διαφορά.

Μετά από τους επανυπολογισμούς του ΕΦΚΑ, οι αυξήσεις θα απορροφηθούν, πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με την προσωπική διαφορά που είχε προκύψει.

Οι αυξήσεις έστω ότι θα είναι 7%, θα διαμορφωθούν ανάλογα με το ύψος της σύνταξης ως εξής:

Για κύριες συντάξεις 500 ευρώ: Η προσωπική διαφορά δεν πρέπει να είναι πάνω από 35 ευρώ.

Για κύριες συντάξεις 600 ευρώ: Η προσωπική διαφορά δεν πρέπει να είναι πάνω από 42 ευρώ.

Για κύριες συντάξεις 700 ευρώ: Η προσωπική διαφορά δεν πρέπει να είναι πάνω από 49 ευρώ.

Για κύριες συντάξεις 800 ευρώ: Η προσωπική διαφορά δεν πρέπει να είναι πάνω από 56 ευρώ.

Αν η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη από τα παραπάνω ποσά τότε η αύξηση «χάνεται».

 

*O Αντώνης Σφίγγας είναι λογιστής Α’ Τάξης