Στις 30.7.18 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε στη δημοσιότητα τα οριστικά στοιχεία για τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου το έτος 2017 σε σύγκριση με εκείνα του 2016. Με βάση τα στοιχεία αυτά  θα εξετάσουμε στο άρθρο αυτό την αύξησή τους καθώς και τη μεταβολή στο μέσο αριθμό διανυκτερεύσεων στα καταλύματα αυτά το 2017 σε σχέση με το 2016 στις περιφέρειες και στο Σύνολο της Χώρας.

Ι. ΟΙ ΑΦΙΞΕΙΣ

Στην 1η στήλη του Πίνακα 1 δίνεται ο  αριθμός των αφίξεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας το 2016, στη 2η το 2017 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή τους το 2017 σε σχέση με το 2016. Στην 4η στήλη δίνεται η ποσοστιαία κατανομή των αφίξεων στις 13 περιφέρειες της χώρας (δηλαδή το μερίδιο τους στο σύνολο των αφίξεων) και το 2016 και στην 5η το 2017.

Πίνακας 1
Πίνακας 1

Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι το 2017 σε σχέση με το 2016 οι  αφίξεις αυξήθηκαν σε όλες τις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας. Η αύξηση στο Σύνολο Χώρας ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη από εκείνη που σημειώθηκε το 2016 σε σχέση με το 2015.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στο Βόρειο Αιγαίο  και η μικρότερη στην Κεντρική Μακεδονία. Στην Κρήτη σημειώθηκε η 10η σε ύψος αύξηση.

Παρά, όμως, τις διαφορές αυτές η σειρά των περιφερειών σε ό, τι αφορά το μερίδιό τους στο σύνολο των αφίξεων δεν μεταβλήθηκε. Το μεγαλύτερο μερίδιο είχε και τα δύο έτη η Αττική και ακολουθούσε, με μικρή διαφορά η Κρήτη, και το μικρότερο η Δυτική Μακεδονία.

ΙΙ. ΟΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Στην 1η στήλη του Πίνακα 2 δίνεται ο  αριθμός των διανυκτερεύσεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας το 2016, στη 2η το 2017 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή τους το 2017 σε σχέση με το 2016. Στην 4η στήλη δίνεται η ποσοστιαία κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας  το 2016 και στην 5η το 2017.

Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι το 2017 σε σχέση με το 2016 οι  αφίξεις αυξήθηκαν σε όλες τις  περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας Η αύξησή τους στο Σύνολο Χώρας ήταν υπερδιπλάσια εκείνης που σημειώθηκε το 2016 σε σχέση με το 2015.

Πίνακας 2

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Ήπειρο και η μικρότερη στη Δυτική Ελλάδα.  Η μεγαλύτερη Στην Κρήτη σημειώθηκε η 11η σε ύψος αύξηση. Παρά, όμως, τις διαφορές αυτές η σειρά των περιφερειών σε ό, τι αφορά το τη σειρά τους στον αριθμό των διανυκτερεύσεων ελάχιστα μεταβλήθηκε. Πιο συγκεκριμένα:

– Την 1η θέση  με το μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων και τα δύο έτη κατείχε η Κρήτη και τη 2η το Νότιο Αιγαίο.

Οι δύο αυτές περιφέρειες  είχαν και τα δύο έτη πάνω από το 52% του συνόλου των διανυκτερεύσεων

– Την 3η θέση και τα δύο έτη κατείχαν τα Ιόνια Νησιά, την 4η η Κεντρική Μακεδονία, και την 5η   η Αττική. Οι τρείς αυτές περιφέρειες είχαν και τα δύο έτη το 32% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

– Σε ό,τι αφορά τη υπόλοιπες 8 περιφέρειες η θέση:

– 2 περιφερειών βελτιώθηκε (της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από την 9η θέση το 2016 στην 8η το 2017 και του Βόρειου Αιγαίου από τη 10η στην 11η)

– 2 περιφερειών χειροτέρευσε (της Δυτικής Ελλάδας από την 8η  στην 9η και της Στερεάς Ελλάδας από τη 10η στην 11η) και

– 4 περιφερειών παρέμεινε αμετάβλητη (της Πελοποννήσου στην 6η θέση, της Θεσσαλίας στην 7η  της Ηπείρου στη 12η και της Δυτικής Μακεδονίας στη 13η).

ΙΙΙ. Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων προκύπτει από τη διαίρεση  του αριθμού των διανυκτερεύσεων με τον αριθμό των αφίξεων είναι δηλαδή ο μέσος όρος των ημερών που μένουν οι αφιχθέντες σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου.

Πίνακας 3

Στην 1η στήλη του Πίνακα 3 δίνεται ο  μέσος όρος των διανυκτερεύσεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας το 2016, στη 2η το 2017 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή τους το 2017 σε σχέση με το 2016.

Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων στο Σύνολο Χώρας παρέμεινε αμετάβλητος,  σε 5 περιφέρειες αυξήθηκε, σε 1 (την Αττική) παρέμεινε αμετάβλητος και σε 7 μειώθηκε.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και η μικρότερη το Νότιο Αιγαίο. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα Ιόνια Νησιά και η μικρότερη στην Κρήτη.

Εξαιτίας των μεταβολών αυτών σημειώθηκαν ανακατατάξεις  στη σειρά των περιφερειών σε ό,τι αφορά τη σειρά τους στο μέσο όρο διανυκτερεύσεων. Πιο συγκεκριμένα η σειρά:

– 4 περιφερειών βελτιώθηκε: Του Νότιου Αιγαίου από τη 3η θέση το 2016 στη 2η  2017, της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από την 7η στη 6η, της Στερεάς Ελλάδας από την 9η στην 8η  και της Ηπείρου από την 11η στη 10η.

– 4 περιφερειών χειροτέρευσε: των Ιόνιων Νησιών από τη 2η θέση το 2016 στην 3η το 2017, της Δυτικής Ελλάδας από την 6η στην 7η,  της Πελοποννήσου από την 8η στην 9η και της Θεσσαλίας από τη 10η στην 11η και

–  5 περιφερειών παρέμεινε αμετάβλητη και τα δύο έτη: της  Κρήτης η οποία κατείχε την 1η θέση με το μεγαλύτερο μέσο όρο διανυκτερεύσεων, του Βόρειου Αιγαίου (4η θέση), της Κεντρικής Μακεδονίας (5η θέση), της Δυτικής Μακεδονίας  (12η θέση) και της Αττικής (13η θέση, με το μικρότερο μέσο όρο διανυκτερεύσεων).

Η Κρήτη κατέχει την 1η θέση στο μέσο όρο διανυκτερεύσεων και το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά (εναλλάξ τη 2η κα την 3η) και τα δύο έτη διότι είναι οι Περιφέρειες τις οποίες  προτιμούν οι τουρίστες να περάσουν τις διακοπές τους, ενώ η Αττική έχει το μικρότερο διότι οι αφικνούμενοι παραμένουν σ’ αυτήν για λίγες μέρες είτε διότι έχουν κάποιες υποθέσεις να ρυθμίσουν  (κυρίως οι ημεδαποί) είτε διότι αποτελούν σταθμό για τη μετάβαση τους σε άλλες περιφέρειες (οι τουρίστες).

 

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην αντιπρόεδρος   της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ