Πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, σε κεντρικό συνεδριακό κέντρο των Αθηνών, με επιτυχία το διεθνές συνέδριο για την Αποθήκευση Ηλεκτρισμού και τη Διαχείριση των Δικτύων για τη Μέγιστη Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  Πολύ επίκαιρο στην παρούσα μεταβατική περίοδο που διανύουμε για τα ενεργειακά θέματα.

Η διείσδυση των ΑΠΕ στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) απαιτεί εξελιγμένες τεχνολογίες εξ αιτίας των ιδιαιτεροτήτων των ενεργειακών πηγών αυτών.  Για παράδειγμα, η αιολική παραγωγή είναι στοχαστική ενώ η φωτοβολταϊκή παραγωγή είναι περιοδική.  Επομένως οι ΑΠΕ είναι μια διαλείπουσα παραγωγή και η αποθήκευση της ενέργειας είναι απαραίτητη για να εξυπηρετείται συνεχώς η ηλεκτρική ζήτηση.

Οι μπαταρίες, που μειώνεται διεθνώς το κόστος τους, μπορούν να παίξουν ένα όλο-και-πιο-σημαντικό ρόλο στην εξομάλυνση της παραγωγής από τις ΑΠΕ αλλά και στην εξομάλυνση της μεταβαλλόμενης ζήτησης ηλεκτρισμού, με την κάλυψη των αιχμών ζήτησης φορτίου.   Έτσι λοιπόν, ενώ παραδοσιακά στα ΣΗΕ υπήρχαν 3 κλάδοι: η Παραγωγή, η Μεταφορά και η Διανομή, τώρα πια ένα σύγχρονο ΣΗΕ πρέπει να έχει 4 κλάδους: Παραγωγή, Αποθήκευση, Μεταφορά και Διανομή.

Για την ανάπτυξη του κλάδου της Αποθήκευσης στο Ελληνικό ΣΗΕ έχει ήδη ανακοινωθεί μια χρηματοδοτική πρωτοβουλία για τη δημιουργία έως 900 MW νέων εγκαταστάσεων Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος των οποίων εκτιμάται στα 380.000 ευρώ/MW, με το συνολικό κονδύλι ενισχύσεων να είναι 341 εκατομ. ευρώ.  Ο αντίστοιχος νόμος για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι ο Ν. 4951/2022.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα επικρατήσουν των θερμικών στο προσεχές μέλλον.  Αυτά θα κάνουν τις πόλεις πιο φιλικές στον πολίτη εξασφαλίζοντας μια πιο ήρεμη και πιο υγιεινή διαβίωση και εργασία σε αυτές.  Παράλληλα, ο στόλος των αυτοκινήτων αυτών θα μπορεί να επικουρεί τις λοιπές εγκαταστάσεις αποθήκευσης όταν κρίνεται απαραίτητο από το Σύστημα Ελέγχου του ΣΗΕ.

Για να εξασφαλίζεται η ευημερία των κοινωνιών και η ανάπτυξη, απαραίτητη είναι διαρκώς η επάρκεια ενέργειας και ειδικότερα η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. Η περαιτέρω αξιοποίηση της Πυρηνικής Ενέργειας επανεξετάζεται διεθνώς υπό το φως των νέων πιο-εξελιγμένων τεχνολογιών που εξασφαλίζουν αυξημένη ασφάλεια και πιο ευέλικτη χωροθέτηση για την κατασκευή τους.

Στη Φιλανδία μόλις μπήκε σε πλήρη λειτουργία η τρίτη μονάδα, ισχύος: 1600 MW, στον πυρηνικό σταθμό Olkiluoto, έτσι η συνολική ζήτηση της χώρας καλύπτεται σήμερα περίπου κατά 50% από πυρηνική παραγωγή.

Οι διασυνδέσεις των ΣΗΕ είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Για παράδειγμα, η καλωδιακή διασύνδεση της Κρήτης αποτελεί ήδη ένα σημαντικό παράγοντα οικονομίας και ποιοτικότερης λειτουργίας του Συστήματος στην Κρήτη.

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους ΣΗΕ είναι απαραίτητη η μετατροπή τους σε Έξυπνα Δίκτυα.  Ένα έξυπνο δίκτυο απαρτίζεται από έξυπνα μικροδίκτυα τα οποία μπορούν να παραμένουν διασυνδεδεμένα ή και να ανεξαρτητοποιούνται, ώστε σε περίπτωση σφαλμάτων στο δίκτυο αυτά να μην μεταδίδονται και επομένως να διατηρείται εν λειτουργία το δίκτυο.

Οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και Ευελίκτων Συστημάτων Μεταφοράς Εναλλασσομένου Ρεύματος (ΕΣΜΕΡ) με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά ισχύος, οι οποίες συνυπάρχουν στα έξυπνα δίκτυα, μπορούν να συμβάλλουν στον «εκδημοκρατισμό των ΣΗΕ».  Όπου δηλαδή οι καταναλωτές έχουν Λόγο.  Θα μπορεί δηλαδή κάθε καταναλωτής (που μπορεί παράλληλα να είναι και παραγωγός) να έχει τη δυνατότητα να βελτιστοποιεί τον εκάστοτε ενεργειακό ισολογισμό του: δαπάνες/έσοδα.

Το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Μοντέλου-Στόχου (Target Model) για την Ηλεκτρική Αγορά είναι από καιρό λειτουργικό, και αφορά τις υποχρεώσεις του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ) για τη λειτουργία των 3 Αγορών Ηλεκτρισμού: Επόμενης-μέρας, Ενδοημερήσιας, και Εξισορρόπισης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πακέτου Καθαρής Ενέργειας, με ευαισθησία στον υγιή ανταγωνισμό, ρυθμίζει την συνεργασία των Αγορών και τους ρόλους των διασυνδέσεων.

Η χώρα μας μπορεί να μετατραπεί σε κόμβο διακίνησης (HUB) ηλεκτρισμού και ενεργειακών προϊόντων (ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αγωγοί αερίου, κλπ.).  Στόχος είναι η Ελλάδα να μετατραπεί σε μια Πράσινη Χώρα.  Η Ελλάδα έχει κερδίσει, με την αξία της, το Κέντρο Περιφερειακού Συντονισμού των Βαλκανίων και της Ιταλίας εγκατεστημένο στη Θεσσαλονίκη.

Περαιτέρω μεγάλες επενδύσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητες για να καλυφθούν οι απαραίτητες υποδομές των δικτύων του μέλλοντος.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκατό σύνεδροι από πέντε χώρες.

 

*Ο καθηγητής Θαλής Μιχ. Παπάζογλου συμμετείχε ως προσκεκλημένος σύνεδρος στο Συνέδριο