Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τις απώλειες και τα κέρδη των κομμάτων σε ψήφους και σε ποσοστά Ευρωεκλογές της 9.6.24 (Ε.2014) σε σχέση με τις Ευρωεκλογές Μαΐου 2019 (Ε.2019) στην Κρήτη και τους νομούς της σε σύγκριση με εκείνες στο Σύνολο Χώρας.

Πριν όμως, από την εξέταση αυτή πρέπει να επισημάνουμε ότι ο μεγάλος νικητής των Ε.2024 ήταν, δυστυχώς, η αποχή. Πρόκειται για ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα προς τη Ν.Δ. Τα σχετικά στοιχεία για τους απέχοντες και τα ποσοστά αποχής στις Ε.2019 και Ε.2024, τις διαφορές τους και ποσοστιαία αύξησή τους, για σύγκριση ανάμεσα σε περιοχές, δίνονται στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος του Πίνακα Α.

Από τον Πίνακα Α φαίνεται ότι στο Σύνολο Χώρας οι απέχοντες αυξήθηκαν κατά πάνω από 1.500.00 με αποτέλεσμα το ποσοστό αποχής στις Ε.2024 να πλησιάσει το 60%.

Από την τελευταία στήλη του πρώτου και του δεύτερου μέρους του Πίνακα φαίνεται ότι οι απέχοντες και το ποσοστό αποχής αυξήθηκαν περισσότερο στην Κρήτη και στους νομούς της απ’ ό,τι στο Σύνολο Χώρας. Η μεγαλύτερη αύξηση στους απέχοντες και στο ποσοστό αποχής σημειώθηκε στο νομό Ρεθύμνης. Ανάμεσα στους νομούς της Κρήτης το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής και στις δύο εκλογές σημειώθηκε στο νομό Χανίων και το νομό Ρεθύμνης.

Ι. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ Ν.Δ. ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ

Στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος των Πινάκων 1 και 2 δίνονται οι ψήφοι και τα ποσοστά που πήραν, αντίστοιχα, η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ στις Ε.2019 και Ε.2024, οι διαφορές τους και η ποσοστιαία  μεταβολή τους.

Από τη σύγκριση της 3ης και 4ης στήλης του πρώτου και του δεύτερου μέρους του  Πίνακα 1 με τις αντίστοιχες στήλες του πρώτου και του δεύτερου μέρους Πίνακα 2 φαίνεται ότι:

-Στο Σύνολο Χώρας οι απώλειες σε ψήφους της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τεράστιες και οι απώλειες σε ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν διπλάσιες εκείνων της Ν.Δ. Η ποσοστιαία μείωσή τους στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη της Ν.Δ.

-Στην Κρήτη και σε 3 νομούς της η ποσοστιαία μείωση των ψήφων της Ν.Δ. ήταν μικρότερη από εκείνη της στο Σύνολο Χώρας, ενώ εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ μεγαλύτερη. Στο νομό Χανίων η Ν.Δ. είχε μικρή αύξηση των ψήφων και των ποσοστών της, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλη μείωσή τους.

-Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση των ψήφων και των ποσοστών της Ν.Δ. σημειώθηκε στο νομό Λασιθίου, ενώ η μεγαλύτερη μείωση των ψήφων και των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ρεθύμνης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των Ε.2024 ο Πρόεδρος της Ν.Δ. και Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν πέτυχε τους στόχους που είχε αλαζονικά θέσει σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, και, χωρίς να βλέπει τις απώλειες σε ποσοστά και την τεράστια απώλεια σε ψήφους του κόμματός του, επαναπαύεται στο ότι θα παραμείνει (;) στην εξουσία τα επόμενα τρία χρόνια.

Από την πλευρά του ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που προεκλογικά, αλαζονικά επίσης, διεκδικούσε ακόμα και την πρωτιά στις Ε.2024, κατεβάζοντας αργότερα τον πήχη σε πάνω από το 20%, τώρα, που το ποσοστό του κόμματός τους στις Ε.2024 ήταν κάτω από το 15%, αρκείται αλαζονικά στο ότι διατήρησε τη 2η θέση, με πολύ μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, παραβλέποντας και αυτός τις απώλειες του κόμματός του τόσο σε ποσοστά όσο και, κυρίως, τις μεγάλες απώλειες σε ψήφους.

ΙΙ. ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Στο τμήμα αυτό θα παραθέσουμε τους Πίνακες για τα άλλα κόμματα που είναι αντίστοιχοι με τους Πίνακες 1 και 2 με σύντομα σχόλια για τον καθένα, χωρίς συγκρίσεις ανάμεσά τους.

Στους Πίνακες 3 και 4 δίνονται τα αποτελέσματα σε ψήφους και ποσοστά, αντίστοιχα, του ΠΑΣΟΚ και του Κ.Κ.Ε στις Ε.2019 και Ε.2024, οι διαφορές τους και η ποσοστιαία αύξησή τους.

Από τους Πίνακες 3 και 4 φαίνεται ότι στις Ε.2024 σε σχέση με τις Ε.2019 η δύναμη:

-Του ΠΑΣΟΚ σε ψήφους και ποσοστά στην Κρήτη και τους νομούς αυξήθηκε περισσότερο απ’ ό,τι στο Σύνολο Χώρας. Η μεγαλύτερη αύξηση της δύναμής του σε ψήφους σημειώθηκε στο νομό Λασιθίου και σε ποσοστά στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων (υπερδιπλασιασμός).

Τα ποσοστά του στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνης  και στη Κρήτη ήταν υπερδιπλάσια εκείνου του Συνόλου Χώρας. Το υψηλότερο ποσοστό του και στις δύο εκλογές σημειώθηκε στο νομό Λασιθίου.

-Του Κ.Κ.Ε. σε ψήφους και ποσοστά στην Κρήτη και στους νομούς της αυξήθηκε περισσότερο απ’ ό,τι στο Σύνολο Χώρας. Η μεγαλύτερη αύξηση της δύναμής του σε ψήφους και ποσοστά σημειώθηκε στο νομό Λασιθίου (υπερδιπλασιασμός του ποσοστού του στο νομό αυτό). Το υψηλότερο ποσοστό του και στις δύο εκλογές σημειώθηκε στο νομό Χανίων.

Στους Πίνακες 5 και 6 δίνονται τα αποτελέσματα σε ψήφους και ποσοστά, αντίστοιχα, της ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΕΡΙΑΣ στις Ε.2019 και Ε.2024, οι διαφορές τους και η ποσοστιαία αύξησή τους. Από τους Πίνακες 5 και 6 φαίνεται ότι στις Ε.2024 σε σχέση με τις Ε.2019 η δύναμη:

-Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ σε ψήφους και ποσοστά στην Κρήτη και τους νομούς αυξήθηκε περισσότερο απ’ ό,τι στο Σύνολο Χώρας μόνο στο νομό Ηρακλείου. Η δύναμή της σε ποσοστά υπερδιπλασιάστηκε στο νομό Ηρακλείου στην Κρήτη και στο Σύνολο Χώρας. Το υψηλότερο ποσοστό της και στις δύο εκλογές σημειώθηκε στο νομό Χανίων.

-Της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ σε ψήφους και ποσοστά στην Κρήτη και τους νομούς αυξήθηκε περισσότερο απ’ ό,τι στο Σύνολο Χώρας μόνο στο νομό Ηρακλείου. Η δύναμή της σε ποσοστά υπερδιπλασιάστηκε στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, στην Κρήτη και στο Σύνολο Χώρας. Το υψηλότερο ποσοστό της και στις δύο εκλογές σημειώθηκε στο νομό Χανίων.

-Στον Πίνακα 7 δίνονται τα αποτελέσματα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στις Ε.2019 και της ΝΙΚΗΣ και της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ και του συνόλου τους στις Ε.2024, και στον Πίνακα 8 οι ψήφοι των ΛΟΙΠΩΝ κομμάτων (δηλαδή εκείνων που δεν ξεπέρασαν το 3% και δεν εξέλεξαν Ευρωβουλευτή) στις Ε.2019 και Ε.2024, οι διαφορές τους και η ποσοστιαία μεταβολή τους.

Από την τελευταία στήλη του Πίνακα 7 φαίνεται ότι το άθροισμα των ψήφων και των ποσοστών των κομμάτων ΝΙΚΗΣ και ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ στις Ε.2024 είναι μεγαλύτερα από τους ψήφους και τα ποσοστά που πήρε η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ στις Ε.2019. Τα δύο αυτά κόμματα είναι σαφώς δεξιότερα της Ν.Δ., αλλά όχι όμοια της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

Από την 3η και 4ην στήλη του Πίνακα 8 φαίνεται ότι στις Ε.2024 μειώθηκαν σημαντικά τόσο οι ψήφοι όσα και τα ποσοστά  που πήραν τα ΛΟΙΠΑ κόμματα.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση που έγινε στο άρθρο, η κυριότερη και δυσοίωνη για το μέλλον της λειτουργίας του Πολιτεύματος είναι η μεγάλη αύξηση της αποχής στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή του άρθρου. Εκτός, όμως, από αυτό:

(α) Όσοι προσήλθαν στις κάλπες με την ψήφο τους τιμώρησαν την αλαζονεία που επέδειξαν στην προεκλογική περίοδο τόσο ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ν.Δ. όσο και ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

(β) Η μείωση της δύναμης της Ν.Δ. από 33,12% στις Ε.2019 σε 28,31 στις Ε.2024 (μείωση 4,81%) συνοδεύτηκε με αύξηση των ποσοστών του ποσοστού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ από 4,88% σε 9,30% (αύξηση 4,42%)

(γ) Η αύξηση της δύναμης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ σε συνδυασμό με το σύνολο των ποσοστών που πήραν η  ΝΙΚΗ και η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ δείχνουν μετατόπιση του εκλογικού σώματος δεξιότερα.

(δ) Το αποτέλεσμα στις Ε.2024 καθιστά αδύνατη μια νίκη της Ν.Δ. στις Βουλευτικές εκλογές, με ποσοστό που θα τις επιτρέψει να σχηματίσει αυτοδύναμη Κυβέρνηση, δεδομένου ότι τα κόμματα δεξιά από αυτήν έχουν ενισχυθεί. Για να σχηματίσει Κυβέρνηση θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους.

(δ) Η πολυδιάσπαση της Αριστεράς και η άρνηση των κομμάτων που την συναποτελούν να συνεννοηθούν, αν συνεχιστεί, ακυρώνει την ελπίδα σχηματισμού Κυβέρνησης συνασπισμού αριστερών και κεντροαριστερών κόμματων.

Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ