ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το Πανάνειο νοσοκομείο  

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το Πανάνειο νοσοκομείο  

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το Πανάνειο νοσοκομείο

Το Πανάνειο Νοσκομείο είχε ταυτιστεί με την ιστορία της Κρήτης! Το 1892 ο Πανανός

Θεοδουλάκης και η σύζυγός του Αθηνά,

το γένος Ανεμογιάννη, πρόσφεραν για ενίσχυση των σκοπών του νοσοκομείου τη μετά ζωήν κυριότητα “μιας οικίας και 6 μαγαζείων” αλλά και 500 λίρες για την ίδρυση του νέου νοσοκομείου, όπως προκύπτει από ευχαριστήριο έγγραφο του τότε μητροπολίτου και πανάξιου ιεράρχη Τιμοθέου Καστρινογιαννάκη.

Το νοσοκομείο εγκαινιάστηκε το 1900 και περιελάμβανε παθολογικό και χειρουργικό τμήμα, καθώς και δύο ιδιαίτερα παραρτήματα: α. των συφιλιδικών γυναικών, και β. των μολυσματικών νοσημάτων.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απογραφή του νοσοκομείου την 21 Ιαν. 1903.

Σ’ αυτήν αναφέρονται μεταξύ άλλων: “Κρεβάτια σουμιέ 42, στρώματα εκ χόρτου νέα 40 και παλαιά 35, σινδόνια νέα 40, παλαιά 170, μποτίλιες νερού 30, ποτήρια 55, ουροδοχεία υάλινα ανδρικά 22, γυναικεία 8 και εκ πορσελάνης γυναικεία 5, λαβίδες αιμοστατικαί 7 καθετήρες ερευνητικοί THOMPSON 2, βελονοκάτοχα 2, ψαλίδια ευθεία 1, εργαλεία μαιευτικής (εμβρυουλκός) με μαχαιρίδια 3, λιθολάβοι κυρτοί 2, ευθείς 1, λαρυγγοσκόπιον 1, υστερόμετρον 1, στηθοσκόπια 3, ωτοσκόπια εκ καουτσούκ 3, σκίμπους μαιευτικός 1, τραπέζιον χειρουργικόν 1, ιγδία φαρμακείου εκ πορσελάνης 10, υέλινα 2, εργαλεία οδόντων 9, μάσκα χλωροφορμίου 1”.

Φωτογραφία Μαραγκιάννης.