Θεσσαλονίκη 1915. Κρητικοί χωροφύλακες

Θεσσαλονίκη 1915. Κρητικοί χωροφύλακες παρατάσσονται στην πλατεία Αριστοτέλους.