Στρατιώτες από τη Νέα Ζηλανδία ξεκουράζονται στο Ναύπλιο, πριν ξεκινήσουν για Κρήτη

Στρατεύματα του 2ου Εκστρατευτικού Σώματος της Νέας Ζηλανδίας αναπαύονται στο Ναύπλιο πριν ξεκινήσουν για την Κρήτη, τον Μάιο του 1941.