Σε χωριό της Κρήτης το 1955

Σε χωριό της Κρήτης το 1955. Ίσως προς το Οροπέδιο. Φωτογραφία Erich Lessing. Crete…1955.