Πίνοντας ρακές στην Κρήτη, το 1942

Πίνοντας ρακές στην Κρήτη, το 1942. Αξιωματικός της Luftwaffe δοκιμάζει ρακή από ρακοκάζανο που δημιουργήθηκε από τους ντόπιους στο χωριό Ξυδάς (Καστέλλι,Ηράκλειο). (Φωτογραφία Karl atteal) πηγή WWII.