Μεταπολεμική φωτογραφία από την περιοχή της Χανιόπορτας στο Ηράκλειο

Μεταπολεμική φωτογραφία από την περιοχή της Χανιόπορτας στο Ηράκλειο. Φαίνονται τα κτίσματα που αργότερα κατεδαφίστηκαν.