Μάιος του 1941: Γερμανοί αλεξιπτωτιστές μόλις έχουν πέσει στην Κρήτη

Μάιος 1941. Γερμανοί αλεξιπτωτιστές μόλις έχουν πέσει στην Κρήτη, στον δυτικό τομέα μέσα σε αμπέλια και ελιές και προσπαθούν να πιάσουν θέσεις υποστήριξης των δυνάμεων που θα ακολουθήσουν.