Κρήτη, καλοκαίρι 1942. Σπάνια αεροφωτογραφία του αεροδρομίου στο Καστέλι

Κρήτη, καλοκαίρι 1942. Σπάνια αεροφωτογραφία του αεροδρομίου στο Καστέλι.

Φωτογραφία Karl Ottaha.Πηγή : Greece at WWII Archives