Κρήτη 1941. Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες ξεκουράζονται

Κρήτη 1941. Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες ξεκουράζονται μετά από μάχη με τους Γερμανούς.