Η φωτογραφία της ημέρας: αρχαιολογικές ανασκαφές στην Τύλισο του περασμένου αιώνα

Φωτογραφία των αρχών του περασμένου αιώνα, από τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Τύλισο.