Η φωτογραφία της ημέρας: 1950. Βαρκάδα στην Αλμυρίδα Χανίων.

ΒΑΡΚΑΔΑ στην Αλμυρίδα των Χανίων.

Οικογενειακή εκδρομή το 1950.