Η φωτογραφία της ημέρας

Συνάθροιση επαναστατών στην Κρήτη. Φωτογραφία από τη Μαλάξα