Η Αγία Ειρήνη στα Σπήλια και η γέφυρα-υδραγωγείο

Η Αγία Ειρήνη στα Σπήλια και η γέφυρα-υδραγωγείο που έφερνε το νερό στο Ηράκλειο.