ΦΩΤΟΗΜΕΡΑΣ: Βρετανικές δυνάμεις το 1897 στην Κρήτη.

Βρετανικές δυνάμεις το 1897 στην Κρήτη.