κρήτη-Θραψανό

Κρήτη, στο Θραψανό 1958-1962, φωτογράφος Roland Hampe .