ΦΩΤΟΗΜΕΡΑΣ: Φωτογραφία από το Αβδού την δεκαετία του ‘60 (Πηγή: Πολιτιστικός Σύλλογος Αβδού). Aπό αριστερά: Ευαγγελία Μιχ. Χατζογιαννάκη σ. Εμμ. Ζ. Βασιλάκη, Αρετή Ι. Χανιωτάκη σ. Εμμ. Ζ. Βουράκη, Ευαγγελία Κ. Κοντογιάννη σ. Κ.Ν. Καγιαμπάκη με τον γιο της Ζαχαρία και την Βιργινία Μιχ. Ασσαργιωτάκη σ. Κ. Ροβίθη, Μαρία Ν. Κασσωτάκη σ. Δ.Ζ. Καγιαμπάκη, Ουρανία Γ. Καργιωτάκη με τον σ. Ν. Σμυρνάκη και Ειρήνη Ν. Καγιαμπάκη με το σ. Εμμ. Δ. Τσαγκαράκη.

Φωτογραφία από το Αβδού την δεκαετία του ‘60 (Πηγή: Πολιτιστικός Σύλλογος Αβδού).

Aπό αριστερά: Ευαγγελία Μιχ. Χατζογιαννάκη σ. Εμμ. Ζ. Βασιλάκη, Αρετή Ι. Χανιωτάκη σ. Εμμ. Ζ. Βουράκη, Ευαγγελία Κ. Κοντογιάννη σ. Κ.Ν. Καγιαμπάκη με τον γιο της Ζαχαρία και την Βιργινία Μιχ. Ασσαργιωτάκη σ. Κ. Ροβίθη, Μαρία Ν. Κασσωτάκη σ. Δ.Ζ. Καγιαμπάκη, Ουρανία Γ. Καργιωτάκη με τον σ. Ν. Σμυρνάκη και Ειρήνη Ν. Καγιαμπάκη με το σ. Εμμ. Δ. Τσαγκαράκη.