ΦΩΤΟΗΜΕΡΑΣ: ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Ξυδάς, σήμερα Λύττος, Οκτώβριος 1942 (φωτογράφος Karl Ottahal).

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Ξυδάς, σήμερα Λύττος, Οκτώβριος 1942 (φωτογράφος Karl Ottahal).