Φωτογραφία πριν από 100 χρόνια. Άγιος Θωμάς…

Φωτογραφία πριν από 100 χρόνια. Άγιος Θωμάς… Άνδρες και παιδιά έξω από εκκλησία… 1925. Παντελής Βαφιαδάκης -ELIA archives.