ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Ιταλοί αξιωματικοί στην Ιεράπετρα

Είναι η περίοδος της Κρητικής Πολιτείας και οι Ιταλοί αξιωματικοί έχουν φτάσει στην Ιεράπετρα.

Φωτογραφία του Docteur Duclot (1898).

(Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης).