Το όργωμα του χωραφιού στην Κρήτη

Αρχές 1900. Το όργωμα του χωραφιού στην Κρήτη στις αρχές του περασμένου αιώνα. Φωτογραφία Μπεχαεντίν.