Απόφοιτοι Γυμνασίου Ρεθύμνου 1925

Απόφοιτοι Γυμνασίου Ρεθύμνου 1925. Διακρίνονται πίσω από τον καθηγητή με το άσπρο κουστούμι και το μούσι ο  Γεώργιος Εμμ. Λαϊνάκης, δεξιά του ο Γιώργος Αλιγιζάκης, παραδίπλα ο Κωνσταντίνος Κουμάντος και μπροστά από τον καθηγητή ο Παντελής Πυελικής. (φωτογραφία Λένα Λαϊνάκη)