Ηράκλειο 1897: Άγγλοι αξιωματικοί παίζουν χόκεϊ επί… χώματος

Άγγλοι αξιωματικοί παίζουν χόκεϊ επί… χώματος δίπλα στα τείχη του Ηρακλείου, 1897.