1958-1962, Κρήτη, Θραψανό.

1958-1962, Κρήτη, Θραψανό.
Φωτογραφία Roland Hame (πηγή: Ασπρο και Μαύρο).