1941, Γερμανοί στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη των Χανίων

1941, Γερμανοί στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη των Χανίων μετά την κατάληψη του δυτικού τομέα.