Φωτογραφίες από το αρχείο του ανέσυρε ο Κυριάκος Βιρβιδάκης. Και οι δυο πρέπει να είναι την εποχή της χούντας, που ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του ήταν μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Ο Κώστας Μητσοτάκης διακρίνεται με την Ντόρα να απολαμβάνουν παγωτό.

Φωτογραφίες από το αρχείο του ανέσυρε ο Κυριάκος Βιρβιδάκης. Και οι δυο πρέπει να είναι την εποχή της χούντας, που ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του ήταν μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Ο Κώστας Μητσοτάκης διακρίνεται με την Ντόρα να απολαμβάνουν παγωτό.

Φωτογραφίες από το αρχείο του ανέσυρε ο Κυριάκος Βιρβιδάκης. Και οι δυο πρέπει να είναι την εποχή της χούντας, που ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του ήταν μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Ο Κώστας Μητσοτάκης διακρίνεται με την Ντόρα να απολαμβάνουν παγωτό.