ΛΟΤΖΙΑ

…Την ψυχραιμία τους έχουν χάσει και ορισμένοι στον Δήμο Ηρακλείου. Προφανώς βλέπουν ότι το τέλος πλησιάζει και δεν θα είναι καλό. Αλλά όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν.